לרוכשי השירות דרך חנות Google Play

ביטול השירות נעשה מתוך חנות Google Play:

  1. במכשיר עליו מותקנת האפליקציה פותחים את החנות Google Play
  2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
  3. מקישים על סמל התפריט >> מינויים.
  4. בוחרים במינוי המספר הנוסף Num2.
  5. מקישים על האפשרות ביטול מינוי.
  6. פועלים לפי ההוראות.

הפעולה מבטלת את החיובים העתידיים של שירות המספר הנוסף בלבד.

לאחר ביטול מינוי, עדיין אפשר להשתמש בשירות המספר הנוסף למשך הזמן שכבר שילמתם עליו, ועד תאריך חידוש מנוי העוקב, שבו השירות ייחסם.

יש לשים לב כי הסרת האפליקציה מהמכשיר בלבד, ללא ביצוע השלבים הרשומים כאן, לא תבטל את המינוי.

פרטים נוספים בנושא ביטול שירותי מינוי בחנות Google Play בקישור: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=iw