לרוכשי השירות דרך חנות Google Play

קיימות מספר דרכים לבטל שירות מתחדש הנרכש דרך חנות Google Play:

מתוך האפליקציה

האפשרות קיימת למשתמשים אשר התקינו / עדכנו את גרסת האפליקציה לאחר 23/11/2020 וגרסת האלפיקציה המותקנת אצלם היא 1.11.18 או יותר.

מתוך אפליקציית המספר הנוסף נכנסים לתפריט >> לחנות >> בוחרים בחנות Google Play >> בוחרים ב-Manage subscriptions

מתוך חנות האפליקציה

ביטול השירות נעשה מתוך חנות Google Play:

  1. במכשיר עליו מותקנת האפליקציה פותחים את החנות Google Play Google Play
  2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
  3. מקישים על סמל התפריט תפריט  >> מינויים.
  4. בוחרים במינוי המספר הנוסף Num2.
  5. מקישים על האפשרות ביטול מינוי.
  6. פועלים לפי ההוראות.

הפעולה מבטלת את החיובים העתידיים של שירות המספר הנוסף בלבד.

לאחר ביטול מינוי, עדיין אפשר להשתמש בשירות המספר הנוסף למשך הזמן שכבר שילמתם עליו, ועד תאריך חידוש מנוי העוקב, שבו השירות ייחסם.

יש לשים לב כי הסרת האפליקציה מהמכשיר בלבד, ללא ביצוע השלבים הרשומים כאן, לא תבטל את המינוי.

פרטים נוספים בנושא ביטול שירותי מינוי בחנות Google Play בקישור: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=iw