לרוכשי השירות דרך חנות PayPal ו-Google Play

ניתן לבטל את השירות באמצעות כניסה לחנות האפליקציה – מתוך יישום המספר הנוסף פתחו את התפריט הראשי >> לחנות >> בחרו את החנות בה רכשתם את החבילה.

ברשימת החבילות המופיעה אתרו את החבילה הפעילה שלכם, לידה קיים כיתוב Manage.

בחרו את החבילה, ולחצו על “Cancel subscription”