מחיקת מידע על משתמש באפליקציה

במקרה שתרצה למחוק את נתוני החשבון שלך, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע ההליך בתוך האפליקציה.

אתה רק צריך לבצע את האפשרות למחוק חשבון:

מחיקת החשבון:

  • מאפשרת לבצע ביטול של התוכנית הקיימת והופכת את האפליקציה ללא פעילה.
  • במידה והחבילה נרכשה ב-PayPalאו ב-Google Play, החיובים החודשיים מופסקים אוטומטית עם מחיקת השירות.
  • במידה והחבילה נרכשה בחנות App Store של iPhone, פעולת מחיקה מפנה את המשתמש לחנות לצורך ביטול מנוי והפסקת תשלומים.

מה קורה לאחר ביצוע מחיקת חשבון?

  • חשבון המשתמש באפליקציה מוקפא, לא ניתן להשתמש באפליקציה, והמשתמש אינו מקבל שיחות נכנסות או SMS.
  • מתחילה ספירה של 90 יום לשחרור המספר הנוסף למאגר מספרים פנויים, והפסקת שיוך המספר הנוסף.
  • במהלך 90 יום מהקפאת השירות, המנוי יכול לרכוש חבילה ולחדש את השימוש בשירות.
  • עצם מחיקת החשבון אינה מבטלת את התשלומים של מי שרכש שירות מנוי חודשי. על המשתמש להיכנס לחנות האפליקציה בעקבות הפנייה לקישור, ולבטל את שירות המנוי.