Slider

קו שני

צריכים קו שני? יש לנו פתרון: המספר הנוסף מאפשר קבלת מספר טלפון נוסף על גבי המכשיר הקיים באותו SIM ובאותה איכות שיחה של הרשת הסלולארית בה אתם נמצאים.