קו שני

צריכים קו שני? יש לנו פתרון: המספר הנוסף מאפשר קבלת מספר טלפון נוסף על גבי המכשיר הקיים באותו SIM ואף ניתן לצאת איתו לחו״ל!

כולל אפשרות הקלטת שיחות מלאה.