שאלות תשובות המספר הנוסף

משמעות אייקונים באפליקציה

בקרוב

תגיות:#יומן  #סטטוס  #שיחות יוצאות  #שיחות נכנסות  #שיחה יוצאת  #שיחה נכנסת  #שיחות שלא נענו  #שיחה שלא נענתה  #שיחות שנדחו  #שיחה שנדחתה

פרטיות

פרטי אנשי קשר הנמצאים בספר הטלפונים של האפליקציה נשמרים ברמת מכשיר המשתמש. הם אינם מועברים לשרתי האפליקציה ולא חשופים לחברת סלקט.

תגיות: #פרטיות  #ספר טלפונים  #ספר הטלפונים  #אנשי קשר  #אנשי הקשר

עבור לקוחות Android, קובץ ייצוא מתוך ספר הטלפונים של האפליקציה נשמר בתיקיית אחסון ראשית של מכשיר הטלפון עליו מותקנת האפליקציה או על SD card. ללקוחות iPhone, מערכת IOS אינה מאפשרת ייצוא אנשי קשר מהאפליקציה.

תגיות: #פרטיות  #ספר טלפונים  #ספר הטלפונים  #אנשי קשר  #אנשי הקשר  #קובץ  #ייצוא  #לייצא

יישום המספר הנוסף אינו תומך במצב כהה (Dark mode) במכשירי Android. ניתן לשנות את צבע היישום באמצעות כניסה לתפריט >> הגדרות >> צבע.                 

מילות מפתח: צבע, ערכת צבע, מצב כהה, מצב אפל, Dark mode, Android, אנדרואיד

היישום פותח על ידי חברת סלקט.

הרשת בה מוקצים המספרים הינה סלקט תקשורת המחזיקה ברישיון מפעיל אחוד, פועלת על פי תנאי הרישיון ושומרת על פרטיות לקוחותיה.

תגיות: #רשת  #מפעיל #מפעילה סלולרית  #מקליטים  #הקלטת שיחות  #פרטיות

ביומן של המכשיר יופיעו שיחות נכנסות ויוצאות, ההתקשרות מופיעה אל מול המספר הנוסף, ולא מול המתקשר המקורי או המספר שחויג. זאת בהתאם לדרישה של Google Play לפיה אפליקציה לא תוכל לבצע שינויים ביומן שיחות במכשירי Android, כפי שלא מבוצע שינוי במכשירי IPhone. המספר שיופיע ביומן הוא המספר הנוסף המוגדר באפליקציה. המספר שביצע את החיוג או שחויג – לא יהיה חשוף ולא יופיע ביומן שיחות. למשתמשים שרכשו חבילה הכוללת ביצעו שיחות במצב VOIP, שיחות שבוצעו לאחר הפעלת מצב VOIP לא יופיעו ביומן שיות של המכשיר.

תגיות: #יומן שיחות  #רשימת שיחות  #לוג שיחות  #פרטיות  #VOIP

האפליקציה שומרת על מספרך הפרטי:

 1. מקבל השיחה רואה שיחה נכנסת מהמספר הנוסף ולא את מספרך הפרטי.
 2. גם המחייג למספר הנוסף אינו רואה את המספר הראשי.
 3. המפעיל הסלולרי ברשת בה נמצא המספר הראשי אינו חשוף לפרטי מנויים אליהם חייגת או שחייגו אליך לאפליקציה, ובחשבון שלך לא ירשמו המספרים שחויגו או מהם הגיע שיחה.

עם זאת, יש לשים לב:

 1. במידה ויש לך תא קולי על מספר ראשי, שיחות הנכנסות לאפליקציה יועברו לתא קולי זה באין מענה, תפוס או במצב דחיית שיחות. קיימת אפשרות הגדרת תא קולי ייחודי לאפליקציה.
 2. בהינתן צו שופט סלקט תקשורת מחויבת לספק את פירוט השיחות המלא
 3. במידה והמספר הנוסף שלך יתויג בתוכנות רישום כגון True Caller – ניתן יהיה לשייך את המספר הנוסף לבעל המספר על פי שם הנרשם בספר הטלפונים.
תגיות: #יומן שיחות  #רשימת שיחות  #לוג שיחות  #פרטיות

תיעוד רישום שימוש במספר הנוסף נשמר במערכות חברת סלקט. מבחינת מפעיל הרשת הסלולרית שלך השיחות מתבצעות מול המספר הנוסף, זה גם מה שיופיע בחשבונית.

המספרים המשויכים לשירות הינם בבעלות חברת סלקט וניתנים בהשאלה למשתמשים, אלא אם כן המשתמש מנייד מספר בבעלותו לרשת סלקט תקשורת, והופך אותו למספר הנוסף.

במידה והמספר הנוסף שלך יתויג בתוכנות רישום כגון True Caller – ניתן יהיה לשייך את המספר הנוסף לבעל המספר על פי שם הנרשם בספר הטלפונים.

סלקט תקשורת מחויבת בהינתן צו שופט לספק את פירוט השיחות המלא.

תגיות: #לאתר  #לקשר  #לשייך  #פרטיות  #שומרים פרטים

לא. אנשי הקשר אישיים ומתאפשרת אליהם גישה רק לצורך חיוג. המערכת לא אוספת אותם ולא מעבירה אותם לשרתי השרות. אין לנו צורך במידע ואנו מעוניינים לשמור על פרטיות הלקוח.

תגיות: #פרטיות  #אנשי קשר  #ספר טלפונים  #אוספים  #שומרים

לא

תגיות: #פרטיות  #ספר טלפונים  #אנשי קשר  #טרו קולר  true caller#

בשלב זה לא כחלק מאפליקציית Num2 עצמה, אלא באמצעות מכשירי טלפון חדשניים בהם קיימת אפשרות נעילת יישומים, או באמצעות אפליקציה חיצונית דוגמת אפליקציית App Lock.

תגיות: #פרטיות  #נעילה  #לנעול  #נעילת  #להגדיר סיסמא  #להגדיר סיסמה  #להגדיר קוד

לאפליקציית המספר הנוסף אין תא קולי. מה שיקרה באין מענה תואם את מה שקורה בשיחה לקו הראשי הפרטי:

 • אם יש משיבון הוא יענה ויש לקחת זאת בחשבון.
 • אם המספר בעקוב אחרי הוא יצלצל במספר אחר.
 • אם אין הפניה מיוחדת לא יהיה מענה.

מה שניתן לעשות: להעלות את מספר הצלצולים הנדרש לפני מעבר למשיבון כך שהשיחה לא תעבור למשיבון של המספר הראשי הפרטי. לחילופין ניתן לבטל תא קולי, או לאפיין את המשיבון כך שלא יציג את המספר הראשי.

תגיות: #פרטיות  #לא עונה  #לא עניתי  #אין מענה  #שיחה נכנסת  #שיחות נכנסות  #תא קולי  #מענה קולי  #משיבון

כאשר מוגדר למנוי בהגדרות המכשיר שלו ללכת לתא קולי באין מענה, דחיה או תפוס אזי אלו פעולות שתופסות בעדיפות ראשונה.

מבחינת המספר הנוסף ההפניה לתא קולי היא מענה שיחה.

המנוי יכול לשלוט על זה על ידי הגדרות call setting a More settings a Call Forwarding a voice call  ולכבות את ההגדרות שם. (לא כל המפעילים נותנים לבצע זאת)

תגיות: #פרטיות  #תא קולי  #מענה קולי  #לא עובר  #שיחה מועברת  #שיחה עוברת  #משיבון

הקלטות השיחה נשלחות עם סיום השיחה לכתובת המייל המוגדרת על ידי משתמש באפליקציה. מטעמי שמירה על פרטים איננו שומרים הקלטות שיחות של לקוחות.

תגיות: #פרטיות  #הקלטות  #אוספים  #שומרים  #הקלטת שיחות

המספר הנוסף ניתן למשתמש בהשאלה, ונמצא ברשותו כל עוד קיימת תוכנית פעילה בתשלום באפליקציה. במקרה של ביטול תוכנית או סיום תקופת תוכנית, המספר הנוסף נכנס לתקופת הקפאה של 90 יום, במהלכה ניתן לרכוש תוכנית ולחדש את השירות. בתום 90 ימי ההקפאה, המספר הנוסף משתחרר למאגר מספרים פנויים, ויכול להיות מוקצה למשתמש אחר. מספר ימים לפני סיום תקופת התוכנית, המשתמש מקבל הודעה על הפסקת שירות צפויה, ובה אנו מנחים אותו לבטל רישום לכל שירות או רשת חברתית, כגון WhatsApp, לשם נרשם באמצעות המספר הנוסף. במידה והמספר שהיה בשימושך בעבר כבר השתחרר והוקצה למשתמש אחר, והינו פעיל בשירות – אין באפשרותנו לבטלו. אנו מתנצלים על אי הנעימות.

תגיות: #פרטיות  #ווטסאפ #רשת_חברתית

חבילות ותשלומים

עלויות הסליקה בגוגל גבוהות בהרבה מאשר בפאיפאל ולכם אנו משקפים את ההנחה ללקוח בפאיפאל שם העמלה נמוכה יותר.

תגיות: #הבדל מחירים  #יקר יותר  #עולה יותר  #זול יותר  #מחיר שונה  #מחירים שונים  #עלות שונה  #כמה עולה

במידה והחלפת מכשיר אך לא החלפת את מספר הטלפון (הסים), כל שעליך לעשות זה – להעביר את הסים הקיים ממכשיר ישן לחדש, להתקין את יישום המספר הנוסף, ולהפעיל אותו. המערכת זוכרת את השיוך של המספר הנוסף למספר הראשי (הסים), ותציג לך את המספר הנוסף שלך, ואת החבילה הקיימת שלך. במידה וברצונך להחליף את מספר הטלפון הראשי (הסים) עליו מותקנת אפליקציית המספר הנוסף, תוכל להשתמש באפשרות העברת חשבון תחת תפריט ראשי >> חשבון >> העבר חשבון.האפשרות תהיה זמינה למשתמשים בעלי חבילת Premium פעילה. המספרים הראשיים בינהם מבוצעת העברת מספר נוסף, חייבים להיות שייכים לאותה קבוצת מדינות:

 • עבור מספר ראשי (סים) השייך לישראל, הולנד, בריטניה או ארה"ב – ניתן להעביר למספר ראשי אחר השייך לאותה המדינה בלבד.
 • עבור מספר ראשי השייך ליתר מדינות אירופה בהן זמין שירות המספר הנוסף – ניתן להעביר את המספר הנוסף לכל אחת מהמדינות בקבוצה (למשל ממספר ראשי צרפתי ניתן להעביר למספר ראשי בלגי).

את העברת המספר הנוסף יש להחל על גבי המכשיר הישן. בחירת הפעולה מפעילה אשף, המלווה את המשתמש עד להשלמת ההעברה. שלבי העברת חשבון: – בחירת חשבון לניהול החבילה

 • במקרה של שימוש באותו חשבון Google או Apple בשני המכשירים, הישן והחדש, חבילת מנוי תעבור ישירות אל המכשיר החדש.
 • במקרה של שימוש באותו חשבון PayPal, החבילה תבוטל אוטומטית, כולל התשלומים העתידיים, ועל המשתמש לרכוש את שירות המנוי מחדש.
 • גם במקרה של מעבר מ-Android ל-IOS ולהפך, יש צורך לבטל תוכנית מנוי מול החנות הקודמת.

– אימות בעלות על המספר הראשי החדש עם הקלדת מספר ראשי חדש באשף, אנו נשלח קוד אימות למספר החדש, אותו המשתמש יתבקש להזין באשף. אם בטרם ביצוע העברת חשבון כבר בוצע רישום למספר הנוסף במכשיר החדש, והתקבל מספר נוסף חדש, האשף ינחה להסיר אותו, באמצעות פעולת מחיקת חשבון, בכדי להעביר אליו את המספר הנוסף הקיים.– לאחר השלמת ההעברה המנוי יראה את יתרת שיחות ו-SMS שהייתה לו לפני ההעברה. במידה והמשתמש ביטל שירות מנוי, עם סיום היתרה/התקופה, עליו להיכנס לחנות ולרכוש חבילה/מנוי חדשים.

תגיות: #מנוי  #מתחדש  #subscription #להעביר  #החלפתי  #להחליף  #מכשיר חדש  #SIM חדש  #לבטל  #Paypal  #פייפל

לקוחות iPhone, אשר רכשו את החבילה דרך App store יכולים להחליף חבילת מנוי לחבילת מנוי אחרת בעמוד ניהול שירותי מנוי של App store – עליך להיכנס לתפריט יישום המספר הנוסף >> לחנות >> ניהול מנויים.  במידה ורכשת את החבילה הקיימת בחנות PayPal או Google play, באפשרותך להיכנס לחנות האפליקציה המתאימה ולראות ולנהל את החבילה הפעילה ואת החבילות הזמינות הנוספות. כאן תוכלו לבצע ביטול לחבילה הקיימת, לרבות ביטול חיובים עתידיים עבור חבילה מתחדשת, וכן לרכוש חבילה נוספת (חד-פעמית) או חבילה אחרת.                       

לצורך ביטול חבילה חד פעמית, או לשאלות נוספות בנוגע להחלפת החבילה, עליך לפנות לתמיכה הטכנית של סלקט בכתובת num2@cellact.co.il.

מילות מפתח: #רוצה לבטל  #רוצה להחליף  #להחליף חבילה  #קניתי בטעות  #בטעות  #רכשתי בטעות  #לא רוצה  #להחליף  #החלפה  #החלפת חבילה

כל החבילות בשירות המספר הנוסף כוללות גם דקות שיחה וגם הודעות SMS.

מילות מפתח: #רק שיחות  #רק הודעות  #רק SMS  #רק סמס  #בלי שיחות  #לא כולל שיחות  #ללא שיחות

כדי להשתמש במספר הנוסף, ניתן לרכוש מגוון חבילות הכוללות שימוש בשיחות והודעות SMS. ישנן חבילות חד פעמיות או מתחדשות. את פירוט החבילות הקיימות ואת מחיריהן תוכלו לראות בחנות האפליקציה:  בתפריט הראשי >> Go to store/לחנות.

תגיות: #חבילות  #כמה עולה  #שירותים  #בתשלום  #מחיר  #מחירון  #חנות  #רוצה לקנות  #לקנות  #לרכוש

לעומת קו נייח פיזי רגיל, למספר נייח על גבי המספר הנוסף היתרונות הבאים:

 • זה קו נייח שאפשר לקחת לכל מקום – למענה הוא "נייד", לא מחובר לקיר.
 • ברכישת חבילת מספר נוסף נייח, מתאפשרת הקלטת שיחה עם שליחת ההקלטה ללקוח במייל.
 • ניתן לשימוש גם בחו"ל (כרגע חבילת מספר נוסף נייח זמינה על גבי סים ישראלי).
 • אפשרות ניוד של קו נייח קיים מרשת אחרת ושימוש בו כמספר נוסף.

השירות מיועד למי שרוצה לקבל גמישות במיקום של הקו הנייח ויכולת הקלטה. שימו לב כי השירות הוא לשיחות בלבד, ללא סמס.

מילות מפתח: נייח, קווי, בזק, יקר, חבילה, עולה הרבה, יקרה, יתרונות

אם המנוי נמצא בתוכנית הכל כלול ללא הגבלה, אז אין תוספת עלות עבור השיחות. המספר הנוסף משתמש בדקות השיחה של המנוי ולכן בעצם שני המספרים חולקים את אותה תוכנית תמחור מול המפעיל. בכל מקרה גם אם המנוי בתוכנית של חיוב לפי דקות, אין תשלום נוסף לשיחה מעבר לתשלום למפעיל הסלולארי.

תגיות: #עולה כסף  #אני משלם  #אני מחויב  #אתם מחייבים  #שירות בתשלום  #שיחות בתשלום

למרות שהמספר הנוסף משתמש ביכולות החיוג של המכשיר ואינו מבצע את השיחה דרך גלישה סלולארית, עדיין נדרשת גלישה סלולארית לצורך הפעלה תקינה של השרות.

תגיות: #גלישה  DATA#  #אינטרנט

כן. שיחות של המספר הנוסף ירשמו אצל המפעיל בו המכשיר מנוי כשיחות רגילות מהמכשיר. יש לקחת בחשבון שמספרי המקור והיעד שחוייגו או חייגו מהם – לא יופיעו אצל המפעיל – אלא מספרים אחרים.

תגיות: #חשבון  #חשבונית  #שיחות שביצעתי  #שיחות שעשיתי

ללקוחות iOS

על מנת לבקש זיכוי עלייך להיכנס לקישור הבא: reportaproblem.apple.com

התחברי לחשבון ה-iTunes עם שם משתמש וסיסמא שלך.

לחפש את אפליקציית SecNum ולהקיש על כפתור Report a Problem

ללחוץ Choose Problem ובחרי באפשרות "Didn't mean to purchase this item"

לרשום הסבר קצר על סיבת בקשת זיכוי, וללחוץ Submit.

אנו נקבל את הבקשה באופן מיידי והזיכוי יטופל עד 36 שעות לאחר מכן.

תגיות: #זיכוי  #החזר  #לזכות  #להחזיר

נכנסים לחנות ובוחרים Check out with PayPal (גם מי שאין לו Paypal). ניתן להזין במקום פרטי כרטיס אשראי:

תגיות: #אשראי  #ויזה  VISA#  #ישראכרט  Mastercard#

לצפייה בכל חבילות ה-Premium עליך להיכנס לחנות האפליקציה באמצעות תפריט -> Go to store. בנוסף, בחנות של PayPal ניתן לרכוש חבילת Premium כמתנה לחבר.

תגיות: #פירוט שירותים  #שירותים בתשלום  #שירותים שאני משלם  #על מה אני משלם  #על מה אני מחויב  #על מה מחייבים אותי  #רשימת שירותים

לקוחות Apple– החשבונית יוצאת ישירות מחנות App store.
לקוחות Google Play מאזור כלכלי אירופאי או מרוקו, יכולים לבקש חשבונית מס ישירות מ-Google Play כפי שמתואר במדריך בעברית או מדריך באנגלית.
לקוחות Google Play במדינות אחרות או לקוחות שרכשו באמצעות Paypal – לקבלת חשבונית העבירו אלינו למייל num2@cellact.com את הפרטים הבאים:

 • שם מלא
 •  ח.פ. / ע.מ. / ת.ז.
 •  כתובת מלאה
 •  כתובת דוא"ל

יש לציין במייל את הבקשה לקבלת חשבונית ואת אופן רכישת השירות (Google או PayPal).
הבקשה תטופל וחשבונית תישלח אליך עד יום העסקים העוקב.

מילות מפתח: #חשבונית #Paypal #פייפל #חשבונית מס #חנות #רכישה #רכישות #גוגל #גוגל פליי #Google #Google Play #אפל #אפ סטור #Apple #App store

קיימת אפשרות לרכוש חבילת Premium מתחדשת. עליך לגשת לתפריט הראשי >> לחנות >> לבחור את החנות המתאימה (PayPal, Google play או App store), ובחנות לבחור חבילת "המספר הנוסף – שרות מתחדש אוטומטי כל חודש כולל הקלטה"

תגיות: #ללא הגבלה  #מתחדש  #לחדש  #אוטומטי  #מתעדכן לבד  #מנוי

לרוכשים דרך PayPal או Google Play >>

לרוכשים דרך AppStore >>

 

 
מילות מפתח: #לבטל  #להפסיק  #ביטול  #הפסקת שירות  #להתנתק  #לנתק שירות  #מפסיק  #מתנתק  #מבטל

פיצ'רים ויכולות

הדרך לייבא אנשי קשר ממכשיר Android ליישום המספר הנוסף הוא באמצעות סנכרון אנשי הקשר במכשיר עם Google Contacts, ייצוא רשימה מ-Google וייבוא לאפליקציית המספר הנוסף. להלן השלבים: 1. סנכרון אנשי קשר במכשיר עם Google contacts:

 • פתחו את הגדרות המכשיר ורשמו בשורת חיפוש 'sync'
 • בחרו באפשרות Google Contacts sync
 • ברובריקת Sync device contacts פתחו Manage settings
 • הפעילו סנכרון וגיבוי אוטומטיים:  Automatically back up & sync device contacts

 • בחרו חשבון Google אליו תרצו לסנכרן את אנשי הקשר
 • כעת סנכרון אוטומטי מופעל.

2. ייצוא אנשי קשר מ-Google לקובץ

 • עברו למסך ניהול אנשי קשר Google. זאת תוכלו לעשות באמצעות חזרה לדף Google Contacts sync ולחיצה על קישור contacts.google.com, או באמצעות חיפוש ביישום Google chrome של 'Contacts google'.
 • וודאו כי אתם פותחים את דף ניהול אנשי קשר בדפדפן/יישום Google chrome!
 • בדף ניהול אנשי קשר, פתחו תפריט
 • ובחרו באפשרות 'ייצוא'.

 • בחרו לייצא לקובץ Google CSV
 • וודאו כי הקובץ ירד בהצלחה.

3. ייבוא קובץ אנשי קשר לאפליקציית המספר הנוסף

 • פתחו את יישום המספר הנוסף
 • פתחו את התפריט הראשי וודאו כי ניהול אנשי קשר מופעל

 • פתחו מסך אנשי קשר
 • פתחו תפריט משני (סימן )  ובחרו 'יבא מקובץ CSV של Google'
 • עברו לתיקיית Download בה נמצא הקובץ, ובחרו אותו.
 • אשרו והשלימו את ההעלאה.

4. נתקלתם בבעיה? וודאו כי במכשירכם מותקנת אפליקציה לניהול קבצים!

 • למעבר לחנות Google Play להתקנת יישום Files for Google לחצו כאן.

ההגדרה מיועדת למשתמשים אשר רכשו חבילה הכוללת אפשרות ביצוע שיחות באמצעות VOIP במקום באמצעות חייגן המכשיר. הפעלת מצב VOIP גורמת לכל השיחות הכנסות והיוצאות לעבוד על גבי האיטרנט. למעבר למצב VOIP עברו ללשונית SET/אפשרויות והפעילו את מצב VOIP.

תגיות: #VOIP#  SIP  #אינטרנט  #Voice over IP

בחיוג מהאפליקציה למספרי חירום, כגון 100, 101 או 102 – המשתמש יועבר לחייגן המכשיר, והחיוג יבוצע בפועל מהמספר הראשי של מכשירכם.

תגיות: #שיחה יוצאת  #הוצאת שיחה  #שיחות יוצאות  #חיוג  #לחייג  #100  #101  #102  #מספרי חרום  #חרום  #חירום  #משטרה  #מד"א  #כיבוי

במקרה של הגדרת הפניית שיחה, השיחה מופנית למספר חיצוני. במידה ואין מענה במספר החיצוני, השיחה תועבר לתא קולי של המספר אליו בוצעה ההפנייה, במידה וקיים בו תא קולי, ולא לתא הקולי של האפליקציה.

תגיות: #הפניית שיחה  #הפניית שיחות  #תא קולי  #אין מענה

ביצוע שיחות ושליחת הודעות SMS מהאפליקציה ללא הגבלה וללא חסימה. אפשרות הקלטת שיחות ביישום למשתמשי Android. במקרה של אי שימוש, האפליקציה תשמור על המספר הנוסף, בעוד משתמשים ללא תוכנית Premium יאבדו את המספר לאחר 90 יום ללא שימוש. בעתיד יתווספו אפשרויות נוספות למשתמשי תוכנית Premium, למשל שיחות ליעדי חו"ל.

תגיות: Premium#  #פרימיום  #מנוי בתשלום  #שירות בתשלום  #מה אני מקבל  #מה מגיע לי  #למה לקנות  #למה כדאי לי  #למה צריך

משתמשים הרוכשים שירות Premium במספר הנוסף נהנים מ-3,000 דקות שיחה (נכנסות ויוצאות) ו-1,000 הודעות SMS (נכנסות ויוצאות) בחודש שירות. היישום מאפשר שימוש בדקות שיחה על חשבון ובהתאם לחבילה הקיימת אצל המשתמש אל מול המפעיל הסלולרי שלו.

תגיות: Premium#  #פרימיום  #מנוי בתשלום  #שירות בתשלום  #הגבלה  #הגבלת  #מוגבל  #הגבלת שיחות  #הגבלת דקות שיחה  #הגבלת הודעות  #הגבלת SMS

אפשרות הקלטת שיחות זמינה ללקוחות אשר רכשו חבילה בתשלום בחנות האפליקציה. עקב מדיניות הספקיות Google Play ו-Apple, אפשרות הקלטת שיחה אינה מובנית ביישום המספר הנוסף, אלא ניתנת כהטבה לאחר רכישת שירות בתשלום, אצל מפעיל הרשת הסלולרית אליה משתייך המספר הנוסף (רשת סלקט תקשורת). הקלטת השיחה מתבצעת במערכות המפעיל ונשלחת למשתמש באמצעות דוא"ל. למען שמירה על פרטיות המשתמש, הקלטות השיחה נמחקות ממערכות המפעיל לאחר השליחה.

מילות מפתח: #הקלטה #הקלטות #הקלטת שיחות #הקלטת שיחה #הקלטת השיחות #להקליט שיחות #להקליט את השיחות #להקליט #רוצה להקליט #אפשר להקליט

חשבון WhatsApp שני על מכשיר טלפון נתמך היום במרבית הטלפונים החדשים עם מערכת הפעלה Android 8 ומעלה. אנו ממליצים להגדיר בחשבון WhatsApp אימות דו שלבי, שיבטיח את פרטות חשבון WhatsApp עבור המספר הנוסף. לאופן הגדתר אימות דו שלבי ב-WhatsApp לחץ כאן. לצפייה במדריך להגדרת האפשרות במכשירך לחץ כאן. במכשירי Android ישנים יותר ניתן להתקין אפליקציית WhatsApp for Business ובה להגדיר את המספר הנוסף. להורדת אפליקציית WhatsApp business למכשירך לחץ כאן.

תגיות: #WhatsApp  #ווטסאפ

נכון להיום עדיין לא קיימת אפשרות לייבא את אנשי הקשר המוגדרים תחת המספר הנוסף. בעת ייבוא אנשי קשר ל-WhatsApp ניתן לייבא רק את אנשי הקשר של המכשיר. כן ניתן לייצא את ספר הטלפונים של האפליקציה לקובץ CSV ולטעון אותו לספר הטלפונים של המכשיר.שימו לב כי כדי שאנשי קשר המופיעים בספר הטלפונים של מכשיר הטלפון יופיעו ברשמת אנשי הקשר של WhatsApp צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 • לאיש הקשר קיים WhatsApp
 • בוצעה לפחות התקשרות אחת מול אותו איש הקשר
מילות מפתח: WhatsApp#  #ווטסאפ  #אנשי קשר  #אנשי הקשר  #ספר טלפונים  #ספר הטלפונים  #ייבוא  #לייבא

ביישום המספר הנוסף פתחו את התפריט הראשי >> הגדרות >> גיבוי ושחזור בחרו באפשרות "גיבוי לקובץ" ושמרו את הקובץ במיקום הרצוי. גיבוי ושחזור מתבצעים לנתוני יומן שיחות, SMS ורשימת אנשי קשר.

תגיות: #יומן #יומן שיחות #גיבוי #גיבוי לקובץ #קובץ גיבוי #גיבוי יומן #גיבוי שיחות #ייצוא לקובץ #ייצוא לגיבוי #לגבות #לייצא לגיבוי #לייצא לקובץ

ניתן להמשיך להשתמש בשירות המספר הנוסף גם מחוץ לגבולות המדינה אליה שייך המספר הראשי בקלות, באמצעות הפעלת מצב VOIP, ועל גבי ערוץ DATA – Wi-Fi או אינטרנט של כרטיס סים חלופי. להפעלת מצב VOIP יש תחילה לרכוש חבילת שירות בחנות האפליקציה. לאחר הרכישה על המשתמש לעבור לתפריט הראשי >> הגדרות >> הפעלת שימוש ב-VOIP.  וודאו כי החבילה שרכשתם מאפשרת שימוש במצב VOIP! היכולת להפעיל את המצב תלויה בגודל החבילה ובמדינה בה התקנת את האפליקציה. כמו כן, קבלת והוצאת שיחות מהמספר הנוסף עבור משתמשים ללא חבילה הכוללת שימוש ב-VOIP, תתאפשר רק במידה וקיימת חבילת שיחות בחו"ל על המספר הראשי עליו מותקנת האפליקציה, ללא סיסמא. שירות שיחות תקין תלוי בהגדרות נדידה של המפעיל המארח בחו"ל ומפעיל הרשת של המנוי. שימו לב, כי מכיוון שהמספר הנוסף עושה שימוש בשיחות וגלישה של המספר הראשי, אנו ממליצים בעת השהיה בחו"ל להפעיל את האפליקציה במצב VOIP על גבי סים מקומי או Wi-Fi, ולא על גבי סים במצב נדידה (Roaming), זאת על מנת להימנע מחיובים חריגים אצל מפעיל הרשת אליו משתייך הסים.

תגיות: #בחו"ל  #בחול  #בחוץ לארץ  #מחוץ לישראל  #לא בישראל  #לא רק בישראל

ניתן להתקין את אפליקציית המספר הנוסף על מספר ישראלי, וגם על מספר אמריקאי בקידומת +1 או על גבי מספר מקומי במדינות אירופה נבחרות. את האפליקציה ניתן להוריד מחנויות Google play ו-App store במדינה אליה משתייך המספר הראשי.

תגיות: #מספר זר  #מספר חו"ל  #מספר חול  #SIM זר  #סים זר  #SIM חו"ל  #סים חו"ל  #מספר לא ישראלי  #מספר שאינו ישראלי

כרגע ניתן להגדיר רק מספרים ישראליים כמספר נוסף באפליקציה. המספר הנוסף יהיה שייך לרשת סלקט תקשורת. ישנה אפשרות לנייד מספר מרשת אחרת לרשת סלקט תקשורת ולהגדיר אותו כמספר הנוסף באפליקציה.

 תגיות: #מספר זר  #מספר חו"ל  #מספר חול  #SIM זר  #סים זר  #SIM חו"ל  #סים חו"ל  #מספר לא ישראלי  #מספר שאינו ישראלי

ניתן לקבל שיחות שחויגו ממספרים זרים / מספרי חו"ל למספר הנוסף.

תגיות: #שיחות נכנסות  #לקבל שיחות  #לקבל שיחה  #מספר חו"ל  #מספר חול  #מספרי חו"ל  #מספרי חול  #מספר זר  #מספר לא ישראלי  #מספר שאינו ישראלי  #מספר בחו"ל  #מחוץ לארץ  #מחוץ לישראל

בשלב זה לא ניתן להוציא שיחות מהמספר הנוסף למספרים זרים / מספרי חו"ל. בעתיד אנו נוסיף אפשרות זו במסגרת שירותי Premium.

תגיות: #שיחות יוצאות  #להוציא שיחות  #להתקשר  #מספר חו"ל  #מספר חול  #מספרי חו"ל  #מספרי חול  #מספר זר  #מספר לא ישראלי  #מספר שאינו ישראלי  #מספר בחו"ל  #לחוץ לארץ  #לחוץ לישראל

המספר הנוסף יישאר ברשות המשתמש כל עוד רכש חבילה פעילה הכוללת דקות שיחה והודעות סמס. במקרה של סיום או ביטול שירות, המספר הנוסף יוחזר למאגר מספרים פנויים של האפליקציה וייתכן ויוקצה למשתמש אחר. במידה ומשתמש נייד מספר מרשת אחרת לאפליקציית המספר הנוסף – המספר יישאר אצלו, וכן המשתמש יוכל לנייד את המספר לרשת מפעיל אחרת בכל עת. במידה ולא היה שימוש פעיל במספר שנויד לאפליקציה (לא היה שימוש בשירות, ו/או חבילת Premium פעילה ביישום) למשך 6 חודשים, החברה תהיה רשאית להחזיר את המספר באמצעות ניוד לרשת מפעיל המקורי שלו. במקרה של הפסקת שימוש באפליקציה, במידה והמשתמש נרשם לאתרים ושירותים שונים באמצעות המספר הנוסף, על המשתמש לבטל את הרישום ולהסיר את החשבונות שפתח, מאחר והמספר שחזר למאגר פנויים עשוי להיות מוקצה כעת למשתמש אחר.

תגיות: #נשאר אצלי  #נשאר שלי  #הגבלת זמן  #כמה זמן  #לא משתמש  #לא השתמשתי  #לא אשתמש

פתיח ברירת מחדל כרגע קיים בעברית בלבד. ניתן להקליט פתיח אישי בשפה הרצויה.

תגיות: #תא קולי  #פתיח  #משיבון  #לשנות שפה  #אנגלית  #להקליט פתיח  #להקליט הודעה  #לשנות הודעה

ניתן לבצע שיחת ועידה באמצעות יישום המספר הנוסף: בזמן ביצוע שיחה יוצאים למסך הבית של אפליקציה ונכנסים פעם נוספת ליישום המספר הנוסף.מחייגים למספר הרצוי. לאחר מענה לוחצים על Merge לאיחוד השיחות.

תגיות: #ועידה  #וועידה  #שיחת ועידה  #שיחות וועידה

למשתמשים בעלי מכשיר Android אשר רוכשים שירות בחנות של PayPal קיימת אפשרות לשתף את דף התשלום עם אדם אחר. כך המשתמש יבחר את החבילה הרצויה, בעוד שהתשלום יתבצע על ידי אחר באמצעות PayPal. אלה השלבים:

 • בוחרים קניה דרך חנות PayPal
 • בדף שנפתח לוחצים על כפתור שיתוף
 • בוחרים מתוך אפשרויות שליחת הקישור.

מי שמקבל את הקישור יוכל לשלם על החבילה, אשר יכולה להיות חד-פעמית או מתחדשת, ותופעל אצל מנוי המספר הנוסף. 

מילות מפתח: #רוצה לשלם  #אפשר לשלם  #לא נמצאת אצלי  #לא מותקנת אצלי  #מישהו אחר  #אדם אחר #מתנה #במתנה

ניתן לחסום קבלת שיחות ממספר ספציפי באמצעות הוספת המספר לרשימת חסימה. אפשרות 1: ניגשים לתפריט ראשי >> הגדרות >> חסימת מספרים. מוודאים שהאפליקציה נמצאת במצב "רשימת חסומים" / Black mode. לוחצים על סימן +, מזינים את המספר אותו רוצים לחסום ושומרים את המספר רשימת המספרים החסומים תופיע בחלק התחתון של מסך חסימת מספרים.אפשרות 2: מתוך יומן שיחות לוחצים על שורת שיחה של המספר הרלוונטי ובוחרים אפשרות "הוסף לרשימת חסומים".

תגיות: #לחסום שיחות  #חסימת שיחות  #חסימת מספר  #לחסום מספר  #שיחות נכנסות  #מטריד  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים

קיימת אפשרות להגדיר באפליקציה מצב "רשימת מותרים" / White mode, שבו לא יתאפשרו שיחות נכנסות לאפליקציה, פרט לרשימת מספרים שהוגדרו מראש. אופן הגדרת המצב: נכנסים לתפריט ראשי >> הגדרות >> חסימת מספריםבוחרים מצב "רשימת מותרים" / White mode להוספת מספרים לרשימת מותרים יש ללחוץ על + , להוסיף מספר ולשמור אותו. רשימת מספרים שיכולים לחייג לאפליקציה תופיע בחלק התחתון של מסך "חסימת מספריםניתן להוסיף מספרים גם מתוך יומן שיחות באמצעות סימון שורה ובחירת אפשרות "הוסף לרשימת חסומים", כאשר האפליקציה נמצאת במצב "רשימות מותרים".

תגיות: #לחסום שיחות  #חסימת שיחות  #חסימת מספר  #לחסום מספר  #שיחות נכנסות  #מטריד  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים

כאשר האפליקציה במצב רשימת חסומים מקבלת שיחה מאחד המספרים ברשימת החסומים – השיחה לא תועבר לאפליקציה. שיחות אלה גם לא יוצגו ביומן השיחות באפליקציה.

תגיות: #יומן שיחות  #שיחות נכנסות  #שיחות שנחסמו  #מספרים חסומים  #מספר חסום  #המספר החסום  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים  #שיחות שנחסמו

כאשר האפליקציה במצב רשימת מותרים, היא לא תקבל שיחות נכנסות, פרט למנויים שנמצאים ברשימת מותרים. ביומן שיחות ניתן לראות שיחות נכנסות שנדחו על ידי האפליקציה והגיעו ממספר שאינו מורשה לחיוג. על פי אייקון שיחה ניתן יהיה לזהות שיחה שנדחתה.

תגיות: #יומן שיחות  #שיחות נכנסות  #שיחות שנחסמו  #מספרים חסומים  #מספר חסום  #המספר החסום  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים  #שיחות שנחסמו

קיימת אפשרות באפליקציה לחסום שיחות נכנסות ממספרם חסויים. איך מגדירים: נכנסים לתפריט הראשי >> הגדרות >> חסום מספרים חסויים

תגיות: #מספר חסוי  #מספרים חסויים  #לחסום שיחות  #חסימת שיחות  #שיחות חסויות  #מספר חסום  #שיחה חסויה

אפשרות שימוש ב-VOIP זמינה בחלק מחבילות הPremium. במידה ולא רכשת חבילה, או שרכשת חבילה מצומצמת – יתכן שאפשרות הפעלת שימוש ב-VOIP לא תהיה זמינה ביישום. על מנת לאפשר שימוש ב-VOIP, עליך לרכוש את החבילה הסטנדרטית (חבילה חודשית חד-פעמית או מתחדשת).

מילות מפתוח: #חבילה #VOIP #אינטרנט #שיחות VOIP #חבילת VOIP

גיבוי אוטומטי לאפליקציה מתבצע באמצעות הגדרות גיבוי של המכשיר – עבור מנויי Android הוא נעשה על ידי Google ועבור מנויי IOS על ידי I-Cloud. להגדרה / ביטול גיבוי אוטומטי של אפליקציית המספר הנוסף עליך לערוך את הגדרות גיבוי כלליות במכשירך.

תגיות: #גיבוי  backup#

ביישום המספר הנוסף פתחו את התפריט הראשי >> הגדרות >> גיבוי ושחזור בחרו באפשרות "גיבוי לקובץ" ושמרו את הקובץ במיקום הרצוי. גיבוי ושחזור מתבצעים לנתוני יומן שיחות, SMS ורשימת אנשי קשר.

תגיות: #יומן #יומן שיחות #גיבוי #גיבוי לקובץ #קובץ גיבוי #גיבוי יומן #גיבוי שיחות #ייצוא לקובץ #ייצוא לגיבוי #לגבות #לייצא לגיבוי #לייצא לקובץ

ביישום המספר הנוסף פתחו את התפריט הראשי >> הגדרות >> גיבוי ושחזור בחרו באפשרות "שחזור מקובץ" ובחרו קובץ שמור לשחזור ההגדרות. גיבוי ושחזור מתבצעים לנתוני יומן שיחות, SMS ורשימת אנשי קשר. 

תגיות: #יומן #יומן שיחות #שחזור #שחזור מקובץ #קובץ גיבוי #גיבוי יומן #גיבוי שיחות #העלאה מקובץ #העלאה מגיבוי #לשחזר #להעלות קובץ #לייבא קובץ #ייבוא קובץ

כן, קיימת אפשרות תזמון אוטומטי של שיחות נכנסות באמצעות הגדרת שעות עבודה באפליקציה/Out of office schedule.

להגדרת שעות פעילות, היכנסו למסך אפשרויות/SET וסמנו את אפשרות "תזמון אוטומטי". במסך הגדירו את שעות הפעילו, ובחרו את הפעולה שתתצבע בשעות פעילות ומעבר להן עבור השיחות הנכנסות:

 • קבלת שיחה למכשיר
 • דחיית שיחה
 • הפניית שיחה למספר חיצוני
 • הפניית שיחה לתא קולי של האפליקציה

תגיות: #שעות  #שעות עבודה  #שעות פעילות  #דחיית שיחות  #שיחות נכנסות  #תא קולי  #הפנייה  #הפניית שיחות  #תזמון  #לתזמן

אפשרות הגדרת תזמון אוטומטי לשיחות נכנסות זמינה גם למשתמשים שנמצאים בתוכנית ניסיון, וגם למשתמשים שרכשו חבילת שירות. לא נדרש תשלום נוסף מעבר לעלות חבילת השירות.

תגיות: #שעות  #שעות עבודה  #שעות פעילות  #דחיית שיחות  #שיחות נכנסות  #תא קולי  #הפנייה  #הפניית שיחות  #תזמון  #לתזמן  #כמה עולה

חבילת החלפת מספר כוללת החלפת מספר נוסף קיים במספר נוסף אחר המוגרל אקראית מתוך מאגר מספרי האפליקציה. החלפת מספר זמינה רק למשתמשים שרכשו חבילת שירות מתחדשת או חד-פעמית בחנות האפליקציה.

מילות מפתח: #החלפת מספרת  #להחליף מספר  #להחליף את המספר  #לשנות את המספר  #לשנות מספר  #מה זה נותן לי   #מה זה מאפשר

שאלות טכניות נוספות

למדריך שינוי שם המזוהה עם מספר בתוכנת TrueCaller לחצו כאן.

תגיות: #מזהה  #מזהה שיחה  #מזהה מתקשר  #זיהוי שיחה  #שם מתקשר  #TrueCaller  #לשנות שם 

עבור חבילות מנוי מתחדשות, מונה המציג את יתרת שיחות/מסרונית באפליקציה מתאפס לא באופן מיידי עם חידוש החבילה, אלא בחצות של אותו יום.

תגיות: #יתרה  #יתרות  #יתרת שיחות  #יתרת הודעות  #יתרת סמס  #יתרת SMS  #יתרת מסרונים  #ניצול  #שימוש  #כמה השתמשתי  #כמה ניצלתי  #חידוש חבילה  #חידוש  #לא התאפס  #לא התעדכן

כדי שיהיה אפשר להגדיר צלצול מסוים למספר הנוסף יש צורך בגישה לקבצים.

תגיות: #קבצים  #הרשאת גישה  #הרשאות גישה

ניתן להיות מנוי בכל אחת מרשתות הסלולאר הישראליות בהן: פלאפון, פרטנר, סלקום, גולן, הוט מובייל וכן המפעילים הוירטואלים.

תגיות: #רשת סלולרית  #רשת מפעיל  #מפעיל סלולרי  #להתנייד  #לנייד  #סלקט  #סלקום  #פלאפון  #פרטנר  #גולן  #הוט

ניתן להחליף את המספר הנוסף הקיים במספר אחר ב-Appstore (למשתמשי אייפון) או ב-Paypal ו-Google play (לאנדרואיד). לכניסה לחנות כנסו לתפריט ראשי באפליקציה ובחרו Go to store.

פעולת החלפת המספר מבטלת את מספר ברירת המחדל שניתן, ומגרילה לך מספר ישראלי אחר בטווח 055-7. במידה ותרצו לבחור מספר ספציפי, צרו איתנו קשר בדוא"ל num2@cellact.com, אנו נעביר את הפנייה למחלקת המכירות שלנו, על מנת שיצרו איתך קשר וביחד תוכלו לבחור מספר מתוך רשימה ולרכוש את השימוש בו.

תגיות: #להחליף מספר  #להחליף את המספר  #מספר אחר  #מספר שונה  #מספר יפה  #לא רוצה את המספר  #לקבל מספר

קיימת אפשרות לרכוש מספר יפה. המספר יוכל לשמש כמספר נוסף באפליקציה, וניתן יהיה לניידו בעתיד לכל רשת סלולארית אחרת. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת המכירות של Cellact *8715 בשעות היום.

תגיות: #להחליף מספר  #להחליף את המספר  #מספר אחר  #מספר שונה  #מספר יפה  #לא רוצה את המספר  #לקבל מספר  #לבחור מספר  #לבחור את המספר  #לשלם על מספר  #מספר לבחירה  #מספר לבחירתי

משתמש שרכש שירות Premium בתשלום, וסכום הרכישות המצטבר הוא 30 ש"ח או יותר, רשאי לנייד את המספר הנוסף לרשת אחרת. וזאת בתנאי כי בקשת הניוד מגיעה כל עוד המספר הנוסף מקושר למספר הראשי של משתמש מבקש הניוד. לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמיכה טכנית בכתובת num2@cellact.co.il.

יש לשים לב, כי במקרה בו רכשת שירות Premium מתחדש, וניידת את המספר הנוסף שלך מחוץ לרשת סלקט, על מנת לבטל את התשלומים, נדרשת פעולה יזומה שלך בחנות בה רכשת את השירות – Google playPayPal או App store. לצפייה בהנחיות לביטול תשלומים עבור שירות מתחדש ראו שאלה " רכשתי שירות Subscription מתחדש. איך ניתן לבטל את השירות ולעצור את התשלומים?"

תגיות: #לנייד  #להתנייד  #לעבור לרשת  #ניוד  #לעבור רשת

כן. ניתן לנייד מספר מרשת אחרת ולהפעיל אותו כמספר הנוסף. את הניוד ניתן לבצע ישירות דרך האפליקציה באמצעות בחירה בתפריט ב-Port Number . מידע נוסף על אופן הניוד ניתן למצאו כאן: https://cellact.co.il/newweb/ניידות/ לפני ניוד מספר לאפליקציה, מומלץ לרכוש ולהפעיל תוכנית Premium באמצעות כניסה לחנות האפליקציה. את הניוד ניתן לבצע בין השעות הבאות: ימים א' – ה' בין השעות 08:00-23:00 יום ו' בין השעות 08:00-14:00 בהתאם לרגולציה, המשתמש יוכל גם לנייד את המספר בכל עת לרשת אחרת ולהפסיק להשתמש בו כמספר הנוסף, וזאת לאחר שרכש שירות בסכום מצטבר של 30 ש"ח. על מנת לאפשר את ניוד המספר מרשת סלקט חשוב לשמור על אפליקציית המספר הנוסף במכשיר, בכדי שתהיה אפשרות לאשר ניוד (באמצעות חיוג למספר או הודעת SMS) מול מפעיל אליו מתניידים.

תגיות: #מספר שלי  #להפוך את המספר  #להפוך למספר הנוסף  #מספר ברשותי  #מספר ששייך לי  #להתנייד  #לנייד  #ניוד  #לעבור אליכם  #להעביר אליכם  #לעבור רשת  #לעבור לרשת

לאפליקציית המספר הנוסף ניתן לנייד מספרים הנמצאים ברשת המקור במסלול Prepaid או Postpaid כאחד.

תגיות: #להתנייד  #לנייד  #ניוד  #פריפייד  #Prepaid#  Pre-paid  #טוקמן  #ביגטוק  #HOTALK#  Talk & go#  Talk&Go#  GOLANtalk#  012Talk  #בתשלום מראש

בעת ניוד המספר שלך מרשת אחרת לרשת סלקט, אתה אכן מפסיק לשלם את התשלום החודשי שלך למפעיל הקודם. אם קיימים חובות או מוצרים אותם רכשת בעסקאות נפרדות – התשלום עליהם למפעיל יימשך. אינך משלם תשלום חודשי לחברת סלקט על החזקת קו בשירות המספר הנוסף.

תגיות: #ניוד  #לנייד  #להתנייד  #אתנייד  #אנייד  #לשלם  #מפעיל סלולרי  #סלקט  #תשלום  #חשבון  #חשבונית  #אשלם  #חיוב  #תחייבו  #לחייב  #סלקום  #פלאפון  #פרטנר  #הוט  #גולן  #רשת

כאשר מופעל מצב שיחות VOIP – אין הגבלה על שיחות הנכנסות כל עוד יש תוכנית פעילה. מנויים בעלי סים ישראלי יכולים להפעיל מצב VOIP לאחר רכישת חבילת שירות מורחבת – לפרטי החבילות בקרו בחנות האפליקציה.

תגיות: #הגבלה  #מוגבל  #שיחות נכנסות  #השיחות הנכנסות  #בשיחות נכנסות  #בשיחות הנכנסות  #דקות שיחה

מהאפליקציה ניתן לשלוח הודעות SMS רק למספרים ניידים.

תגיות: #הודעות SMS  #הודעות סמס  #מספר נייח  #מספרים נייחים  #מספר קווי  #טלפון נייח  #טלפון קווי  #בזק  #נייח  #קווי  #לשלוח הודעות

המספר הנוסף יישאר ברשות המשתמש כל עוד רכש חבילה פעילה הכוללת דקות שיחה והודעות סמס. במקרה של סיום או ביטול שירות, המספר הנוסף יוחזר למאגר מספרים פנויים של האפליקציה וייתכן ויוקצה למשתמש אחר. במידה ומשתמש נייד מספר מרשת אחרת לאפליקציית המספר הנוסף – המספר יישאר אצלו כל עוד פעיל באפליקציה, וכן המשתמש יוכל לנייד את המספר לרשת מפעיל אחרת בכל עת. במידה ולא היה שימוש פעיל במספר שנויד לאפליקציה (לא היה שימוש בשירות, ו/או חבילת Premium פעילה ביישום) למשך 6 חודשים, החברה תהיה רשאית להחזיר את המספר באמצעות ניוד לרשת מפעיל המקורי שלו.

תגיות: #לשמור מספר  #לשמור את המספר  #להשאיר את המספר  #לא להחליף  #לא יתחלף  #לא לשנות  #לא ישתנה  #ללא הגבלה  #ללא הגבלת זמן  #שלא אאבד

בשיחות יוצאות מאפליקציית המספר הנוסף נעשה שימוש בחייגן של המכשיר עליו מותקנת האפליקציה, ולכן במידה ולקו הראשי של המכשיר חבילה מוגבלת בכמות דקות שיחה אצל המפעיל הסלולרי, זה ישפיע גם על ביצוע השיחות דרך האפליקציה. המערכת עושה שימוש גם בערוץ DATA (אינטרנט) של הקו הראשי, ותלויה בקיומה של חבילת אינטרנט למשתמש בעת הקמת שיחה או קבלת או שליחת הודעות. השימוש המקסימלי בחבילת Premium הוא עד 3,000 דקות שיחה או 1,000 הודעות SMS בחודש.

תגיות: #מגבלה  #הגבלה  #מוגבל  #כמה הודעות  #כמות הודעות  #כמות SMS  #כמה דקות שיחה  #כמה מותר  #מספר דקות שיחה

על מנת להפעיל את שירות המספר הנוסף וכן להירשם באמצעות המספר לשירות WhatsApp, יש לרכוש חבילה הכוללת דקות שיחה והודעות סמס. שימו לב, כי המספר נשאר ברשות המשתמש כל עוד החבילה פעילה ובמקרה של סיום או ביטול החבילה המספר יוחזר למאגר המספרים הפנויים ויתכן ויוקצה למשתמש אחר. במקרה כזה על המשתמש הנוכחי לבטל את החשבונות שפתח באקפליציות חיצוניות כגון ווטסאפ.

תגיות: #WhatsApp  #טלגרם  #Telegram  #ווטסאפ  #להשתמש במספר הנוסף  #חינם  #ללא עלות  #ללא חיוב  #לא מחייבים

במידה והמספר הראשי של המכשיר עליו מנסים להתקין את האפליקציה הוא מספר כשר (אינו מקבל הודעות SMS), המערכת באופן אוטומטי תשלח את הסיסמא באמצעות שיחה קולית. שימו לב! אימות קולי אינו פועל בשעות הלילה.

תגיות: #סיסמא  #סיסמה  #ססמא  #ססמה  #קוד רישום  #רישום לאפליקציה  #הרשמה  #לא מקבל SMS  #לא מקבל סמס  #לא מקבל קוד  #לא מקבל את הקוד

בחלק ממכשירי אנדרואיד, המכשיר מזהה ומזין אוטומטית את הקוד שהתקבל.

תגיות: #קוד אימות  #קוד רישום  #קוד האימות  #איפה מכניסים  #איפה מזינים  #רישום לאפליקציה  #נרשמתי לאפליקציה  #עשה רישום  #עשיתי רישום  #רשם אותי  #רשם לבד  #נרשם לבד

אין צורך שהאפליקציה תהיה "פתוח". להשבתת השירות ניתן להגדיר במסך SET חסימה לשירות או הפנייה ליעד אחר.

תגיות: #אפליקציה פתוחה  #אפליקציה סגורה  #לסגור את האפליקציה  #יישום סגור  #היישום סגור  #רצה ברקע  #לרוץ ברקע  #פתוחה במכשיר  #לפתוח במכשיר

הקישור לדף האפליקציה בחנות הישראלית של Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cellact.secnum

האפליקציה מופיעה בחנות הישראלית, האמריקאית, ובחנויות של מדינות אירופה נבחרות. רשימת המדינות מתעדכנת מעת לעת, ניתן לראות את הרשימה העדכנית באתר www.cellact.com.

אם ווידאתם כי אתם נמצאים בחנות המתאימה, ועדיין האפליקציה לא נמצאת – אנא בצעו את ההגדרות הבאות במכשיר:

 • נכנסים להגדרות המכשיר >> מנהל יישומים >> לבחור את Google play store
 • לוחצים על Clear data
 • לוחצים על Force stop
 • נכנסים מחדש ולנסות להוריד את האפליקציה.

תגיות: #גוגל פליי  #Google play  #חנות של גוגל  #חנות של Google#  Google  #רוצה להתקין  #לא מוצא  #לא מוצאת  #לא נמצאת  #לא קיימת  #לא יכול למצוא  #לא יכולה למצוא  #לא מצליח למצוא  #לא מצליחה למצוא

הורדה והתקנה של אפליקציית המספר הנוסף זמינים בחנות Google Play בלבד. אנו לא ממליצים על הורדת קבצי APK להתקנת האפליקציה ממקורות זרים.

תגיות: #גוגל פליי  #Google play  #חנות של גוגל  #חנות של Google#  Google  #רוצה להתקין  #לא יכול להתקין  #לא יכולה להתקין  #לא מצליח להתקין  #לא מצליחה להתקין  #קובץ התקנה  #קובץ להתקין  #לשלוח קובץ  #לקבל קובץ

הצלצול במספר הנוסף הוא כמו במספר הראשי, ולכן תלוי בו. אם הטלפון יהיה במצב שקט, גם הצלצול של המספר הנוסף יהיה כזה.

תגיות: #להחליף צלצול  #לשנות צלצול  #רינגטון  #ringtone  #להשתיק  #השתק  #צלצול שונה  #צלצול אחר

קיימת הגבלת כמות רשומות ביומן השיחות ויומן הודעות ל5,000 שיחות ו-2,000 הודעות SMS. אם הגעת למגבלה, תקבל נוטיפיקציה המנחה אותך להגדיר מנגנון auto clean – ניקוי רשומות אוטומטי, המבצע מחיקה של רשומות ישנות. תוכל להגדיר את הניקוי האוטומטי על ידי אישור בהתרעה שקיבלת, או באמצעות כניסה למסך Log/יומן ❯ לחיצה על כפתור  בפינה ימנית עליונה של האפליקציה והגדרת מצב auto clean. אחרי שהגדרת את המנגנון, הוא יפעל באופן אוטומטי ויתזמן ניקוי רשומות בפרקי זמן קבועים.

תגיות: #התרעה  #נוטיפיקציה  #מגבלה  #יומן שיחות  #יומן SMS  #יומן  #הגבלה  #מוגבל  #ניקוי  #auto clean  #auto-clean

בהתאם לתקנות משרד התקשורת איננו חושפים את המספר הראשי המוגדר כחסוי. השיחה תגיע ליעדה והנמען יראה את המספר הנוסף כמספר מתקשר.

תגיות: #מספר חסוי  #מספר שלי חסוי  #טלפון חסוי  #טלפון שלי חסוי  #מוגדר כחסוי

אם ברצונך לבטל במיידי את שירות המספר הנוסף ולהפסיק לקבל שיחות ו-SMS, באפשרותך לבצע מחיקת חשבון בתפריט הראשי >> חשבון >> מחק חשבוןמחיקת החשבון:

 • מאפשרת לבצע ביטול של התוכנית הקיימת והופכת את האפליקציה ללא פעילה.
 • במידה והחבילה נרכשה ב-PayPalאו ב-Google Play, החיובים החודשיים מופסקים אוטומטית עם מחיקת השירות.
 • במידה והחבילה נרכשה בחנות App Store של iPhone, פעולת מחיקה מפנה את המשתמש לחנות לצורך ביטול מנוי והפסקת תשלומים.

מה קורה לאחר ביצוע מחיקת חשבון?

 • חשבון המשתמש באפליקציה מוקפא, לא ניתן להשתמש באפליקציה, והמשתמש אינו מקבל שיחות נכנסות או SMS.
 • מתחילה ספירה של 90 יום לשחרור המספר הנוסף למאגר מספרים פנויים, והפסקת שיוך המספר הנוסף.
 • במהלך 90 יום מהקפאת השירות, המנוי יכול לרכוש חבילה ולחדש את השימוש בשירות.
 • עצם מחיקת החשבון אינה מבטלת את התשלומים של מי שרכש שירות מנוי חודשי. על המשתמש להיכנס לחנות האפליקציה בעקבות הפנייה לקישור, ולבטל את שירות המנוי.
מילות מפתח: #לבטל  #ביטול  #להפסיק  #הפסקת שירות  #לעצור  #להתנתק  #איך אני מתנתק  #איך מתנתקים  #איך מפסיקים  #איך מבטלים  #להסיר התקנה  #מסיר התקנה

נכון להיום ניתן להגדיר הפניית שיחות גורפת דרך האפליקציה. בגרסאות הבאות של האפליקציה נוסיף אפשרות להגדיר הפניית שיחה גם במקרה של אי זמינות או אין מענה.

תגיות: #להפנות שיחה  #להפנות שיחות  #להפנות את השיחות  #להעביר שיחות  #להעביר את השיחות  #הפניית שיחה  #הפניית שיחות  #העברת שיח  #העברת שיחות #forward  FWD#  #לא זמין  #אין מענה  #לא עונה  #לא יכול לענות  #תפוס  #ממתינה

ניתן להגדיר יותר ממספר נוסף אחד על גבי האפליקציה באמצעות התקנת אפליקציית 'מרכזייה בכף היד' של סלקט: 1. חפשו ב-Google play את אפליקציית 'מרכזייה בכף היד' (האפליקציה זמינה היום למשתמשי Android בלבד) והתקינו אותה על המכשיר.2. בלשונית Externals רכשו באמצעות Paypal מספר משותף (שישמש אתכם כמספר נוסף שני). רכישת מספר משותף היא בתשלום חודשי מתחדש.3. הוסיפו את המספר הנוסף הקיים באפליקציית Num2 כשלוחה תחת המספר המשותף.4. באפליקציית 'מרכזייה בכף היד' תוכלו להגדיר לכל מספר משותף "כינוי" (alias) – כך, כאשר נכנסת שיחה תוכלו לדעת לאיזה מספר התקשרו.5. באפליקציית המספר הנוסף תוכלו לבחור באיזה מהמספרים להשתמש כדי להוציא שיחות. שיחות נכנסות לשני המספרים יתקבלו במכשירכם.

תגיות: #שני מספרים  #מספר שני  #עוד מספר  #כמה מספרים נוספים  #יותר ממספר אחד  #יותר ממספר נוסף אחד

מאחר ובעת הפניית השיחה באמצעות האפליקציה המערכת מבצעת השלמת שיחה ליעד ההפניה, דקות השיחה נחשבות כדקות שיחה של המספר הנוסף.

תגיות: #הפניית שיחה  #הפניית שיחות  #העברת שיחה  #העברת שיחות  #שיחות מועברות  #שיחות מופנות  #משך שיחה  #דקות שיחה  #זמן שיחה
 • בחלק מהמכשירים יש לשנות מצריכת חשמל אוטומטית לידנית, ולאפשר לאפליקציית המספר הנוסף לרוץ ללא חיסכון בסוללה.
 • במכשירים אחרים, יש לוודא כי לא מופעל מנגנון שמירת חיי סוללה (Power saving mode – off), וכי מוגדרת אפשרות ריצת נתונים ברקע (Allow background data).

כיצד לכבות מיטוב סוללה במכשירי OnePlus

1. פתח את תפריט ההגדרות במכשיר שלך והקש על "סוללה".  2. הקש על הלחצן "עוד" בסרגל הפעולות בצד שמאל למעלה ובחר "מיטוב סוללה".  3. במסך מיטוב סוללה, עבור לרשימת כל היישומים מהתפריט הנפתח כדי לראות את כל היישומים במכשיר שלך. הקש על Num2 מהתפריט ובחר Don't optimize כדי לא לכלול את Num2 בתכונת Doze feature. שימו לב ש- Num2 כבר לא מושפע מה- Doze feature.

הגדרות במכשירי Xiaomi

פתחו הגדרות >> יישומים >> Num2 הגדירו הרשאה להפעלה אוטומטית/ Autostart כנסו ל"הרשאות אחרות" ותנו הרשאות בהתאם לצילום מסך להלן כנסו להגדרות חסכון סוללה ובחרו באפשרות "אין הגבלות" למידע נוסף על ביטול הגדרות חסכון סוללה במכשירי Xiaomi דגמי MIUI ראו קישור https://dontkillmyapp.com/xiaomi   

תגיות: #סוללה  #בטריה  #הגדרת צריכה  #הגדרות צריכה  #הגדרת צריכת סוללה  #הגדרות צריכת סוללה

במקרים מסוימים, חלק ממכשירי אנדרואיד או אפליקציות צד שלישי עשויים לחסום קבלת נוטיפיקציות, ובכך למנוע מ Num2 מלקבל הודעות SMS. להלן תמצאו כמה צעדים שתוכלו לנקוט כדי לפתור את הבעיות שאנו מודעים להם.

מכשירי Android גרסה 6.0 והלאה

עבור מכשירים שבהם פועלת Android גרסה 6.0 ואילך, ודא שכל ההרשאות עבור Num2 מופעלות:

 1. כנס להגדרות המכשיר
 2. הקש על "ישומים"
 3. בחר Num2
 4. בחר ניהול הרשאות וודא שכל ההרשאות מופעלות

מכשירי Android גרסת 6.0.1

 1. הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה.
 3. הקש על סמל התפריט ובחר אופטימיזציה או מיטוב סוללה.
 4. בחר בכל היישומים.
 5. הקש על Num2, ואז בחר Don't optimize.

מכשירי Android גרסה 9

עבור מכשירים עם גרסת אנדרואיד 9, וודאו שתכונת הסוללה המותאמת אינה מונעת מ- Num2 לשלוח אליכם התראות:

 1. הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה.
 3. בחר Adaptive Battery.
 4. הקש על Restricted apps, וודא כי Num2 אינו מופיע ברשימה.

 

אפליקציות צד שלישי

 

Clean Master

אפליקציה זו של צד שלישי מנהלת חיסכון בסוללות ו- RAM.

 1. בקר בכרטיסיית הכליםTools  של האפליקציה.
 2. בחר Notification Cleaner
 3. הקש על סמל גלגל השיניים 
 4. השבת תכונה זו עבור Num2 בלבד, או עבור כל ההתראות.

Security Master

ייתכן שאפליקציית האבטחה של צד שלישי חוסמת את Num2 לשלוח התראות:

 1. כנס למנקה ההתראה של האפליקציה (Notification cleaner).
 2. הקש על סמל גלגל השיניים .
 3. וודא כי Num2 אינו מסומן ומופיע תחת אפליקציות – התראות מאושרות (Apps – Notifications Allowed).

הערה: במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך להסיר את ההתקנה של האפליקציה על מנת לקבל התראות לנייד.  

רשימת דגמי Android

להלן רשימה של מכשירי ודגמי אנדרואיד הידועים כבעלי הגדרות העשויות להשפיע על קבלת נוטיפיקציות לאפליקציית Num2.  

(Asus Zenfone (Android 7.0

שלב 1: ודא שה- Num2 מוגדר להפעלה אוטומטית

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ניהול צריכת חשמלPower Management.
 3. בחר ב- Auto-start Manager.
 4. מצא את Num2 וודא שהוא מופעל.

שלב 2: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על Mobile Manager.
 2. הקש על Boost.
 3. הקש על Enable Super Boost ובחר רשימת אפליקציות מוגנות/ Protected app list.
 4. ודא כי Num2 מופיע ברשימה

Asus Zenfone 2

ודא שמותר ל- Num2 להתחיל בהפעלה ממנהל ההפעלה האוטומטי:

 1. הקש על יישומים.
 2. הקש על מנהל הפעלת אוטומטית (Auto-start manager).
 3. העבר את Num2 למצב מאושר.

Huawei Honor 6

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. הקש על הגדרות.
 2. הקש על חיסכון בחשמל/Power Saving.
 3. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps.
 4. העבר את Num2 למצב מופעל.

שלב 2: הפעל את Num2 במנהל ההתראות

 1. מתפריט ישומים הקש על הגדרות.
 2. הקש על מנהל ההתראות/Notification Manage.
 3. בחר Notify עבור Num2 כדי לקבל התראות דחיפה.

Huawei Honor 8

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. מתפריט האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללה/Battery Manager
 4. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps  (או "סגור אפליקציות לאחר נעילת המסךClose apps after screen lock)
 5. העבר את Num2 למצב מופעל.

שלב 2: התעלם ממיטוב הסוללה עבור Num2

 1. מתפריט האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/Apps
 3. הקש על 'מתקדם'/Advanced
 4. בחר התעלם ממיטוב סוללה/Ignore battery optimizations
 5. בחר Num2 והתעלם מהאפליקציה.

שלב 3: אפשר התראות מ-Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. בחר ב"לוח ההודעות ושורת המצב"/Notification Panel & Status Bar
 3. הקש על מרכז ההודעות/Notification Center ומצא את Num2
 4. וודא שהרשאות הודעות דחיפה/Allow Notifications והצגת עדיפות/Priority Display פועלות

Huawei P8 lite

שלב 1: אפשר את Num2 לרוץ בעת ההפעלה

 1. מתפריט ישומים, הקש על מנהל הטלפון/Phone Manager.
 2. החלק שמאלה והקש על מנהל ההפעלה/Startup Manager.
 3. הקש על Num2 והבטיח שהוא מוגדר להפעלה אוטומטית בעת הפעלת המערכת.

שלב 2: אפשר התראות מ- Num2

 1. מתפריט ישומים, הקש על מנהל הטלפון/Phone Manager.
 2. החלק שמאלה והקש על מנהל ההתראות/Notification Manager.
 3. הקש על "כללים"/Rules  וודא ש- Num2 מוגדר לשליחת התראות ללוח ההודעות. בדוק אם הגדרות אחרות בתצוגה זו עשויות לחסום התראות.

Huawei Mate 8 & Huawei Nova Plus

ודא ש-Num2 פטור מתכונות מיטוב הסוללות של המכשיר שלך:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללות/Battery Manager.
 4. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps.
 5. העבר את Num2 למצב פעיל.

LeEco/LeTV

שלב 1: אפשר את Num2 לרוץ בעת ההפעלה

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הרשאות/Permissions.
 3. הקש על נהל השקה אוטומטית/Manage Auto Launch. אם אפשרת ליישומים אחרים להפעלה אוטומטית, תראה שהפעלת ל-[x] אפליקציות להפעלה אוטומטית
 4. העבר את Num2 למצב הפעלה.

שלב 2: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה והקש על ניהול חסכון בחשמלPower saving management.
 3. בחר הגנת אפליקציותApp Protection.
 4. העבר את Num2 למצב הפעלה.

הערה: אם הפעלת ניקוי מסך נעילה/Lock Screen Cleanup ו-Ultra Long Standby during Sleep, עליך להשבית אותם כדי לאפשר התראות Num2.  

Lenovo

הפעל את הגדרת ההתחלה האוטומטית עבור אפליקציית Num2:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על Power Manager.
 3. בחר Background app management.
 4. העבר את Num2 ל-Allow auto-start.

(OnePlus (Android 7.0 and earlier

עבור גרסאות מערכת המוקדמות מ- Android 8.0 Oreo, ודא כי Num2 מוגדר להפעלה אוטומטית:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/ Apps.
 3. הקש על סמל גלגל השיניים  בצד שמאל למעלה.
 4. בחר הפעלה אוטומטית של אפליקציה/ App Autolaunch.
 5. העבר את Num2 למצב הפעלה.

(OnePlus (Android 8.0 and later

שלב 1: בדוק שאחסון האפליקציות מוגדר להתנקות כרגיל

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על מתקדם/Advanced.
 3. בחר ניהול אפליקציות אחרונות/Recent apps management.
 4. וודא שהאפשרות Normal clear  מופעלת.

שלב 2: אל תכלול את Num2 בהגדרות אופטימיזציה של הסוללה

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על סוללה ואז על מיטוב של סוללה/Battery Optimization.
 3. הקש על Apps not optimized  ובחר בכל היישומים.
 4. מצא את Num2 והבטיח שהוא מוגדר כ-Don't optimize.

OnePlus 3

התאם את מיטוב הסוללה שלך כדי לאפשר התראות מ-Num2 כאשר הוא פועל ברקע:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על סוללה.
 3. בחר מיטוב סוללה/Battery Optimization.
 4. הקש על אייקון  Overflow Optimization.
 5. בחר מיטוב מתקדם/Advanced Optimization.
 6. העבר את Num2 למצב כבוי

OPPO

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללה/Battery Manager, ואז על יישומים מוגנים/Protected Apps.
 4. הוסף את Num2 כדי לאפשר הגנה.

שלב 2: התעלם ממיטוב הסוללות עבור Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/Apps, ואז על מתקדם/Advanced
 3. בחר התעלם ממיטוב סוללות/ Ignore Battery Optimizations.
 4. עדכן את Num2 כדי להתעלם מאופטימיזציה.

שלב 3: אפשר התראות מ- Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על Notification Panel & Status Bar.
 3. הקש על מרכז ההתראות/Notification Center.
 4. מצא את Num2 והפעל את ההודעות מאפשרות ותצוגת עדיפות/allow notifications and  priority display

Samsung

שלב 1: קבע עדיפות להודעות מ- Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומיםApps.
 3. בחר Num2.
 4. תחת הגדרת אפליקציות/App Setting, הקש על התראות/Notifications
 5. עדכן על הגדר בעדיפות/Set as priority.

שלב 2: רשום את Num2 לאפליקציות ללא פיקוח/Unmonitored apps

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ניהול מכשירים/Device management.
 3. בחר סוללה/Battery.
 4. הקש על אפליקציות ללא פיקוח/Unmonitored apps.
 5. הוסף את Num2 לרשימה זו.

Xiaomi

למדריך תיקון בעיית נוטיפיקציות במכשירי Xiaomi Redmi 4X לחצו כאן. אופן מתן הרשאה לקבלת נוטיפיקציות במכשירי Xiaomi:

 1. בדוק כי ניתנה הרשאה ל- Num2 להפעלה אוטומטית:
 2. ממגירת האפליקציות, הקש על אבטחה/Security.
 3. הקש על הרשאות/Permissions.
 4. הקש על התחל אוטומטי/Autostart.
 5. העבר את Num2 למצב הפעלה.
תגיות: #הרשאות  #הרשאה  #נוטיפיקציה  #נוטיפיקציות  notification  #notifications#   #אנדרואיד  Android#

המספרים הראשיים בינהם מבוצעת העברת מספר נוסף, חייבים להיות שייכים לאותה קבוצת מדינות:

 • עבור מספר ראשי (סים) השייך לישראל, הולנד, בריטניה או ארה"ב – ניתן להעביר למספר ראשי אחר השייך לאותה המדינה בלבד.
 • עבור מספר ראשי השייך ליתר מדינות אירופה בהן זמין שירות המספר הנוסף – ניתן להעביר את המספר הנוסף לכל אחת מהמדינות בקבוצה (למשל ממספר ראשי צרפתי ניתן להעביר למספר ראשי בלגי).
תגיות: #העברה #להעביר #מספר אחר #קידומת #מדינה #מדינות #בין מדינות #ממדינה #סים אחר #סים חדש

כאשר המכשיר נמצא במצב טיסה או ללא קליטת נתונים מסיבה כלשהי, שירות אפליקציית המספר הנוסף לא יהיה פעיל גם הוא. לאחר חזרת רשת נתונים, שרתי האפליקציה ישלחו מידע על שיחות שלא נענו. העדכון עשוי לערוך עד מספר דקות. ניתן יהיה לראות את המידע ביומן השיחות של האפליקציה.

תגיות: #יומן  #יומן שיחות  #מצב טיסה  #לא זמין  #אין קליטה  #ללא קליטה  #שיחות שלא נענו

אפליקציית המספר הנוסף מאפשרת חיוג לקידומות של מספרים ניידים או נייחים בארץ בכל הרשתות, וכן חיוג למספרים מקוצרים בקידומת כוכבית. לא מתאפשר חיוג למספרי שירות מקוצרים, כמו 199,166 או 144, למספרים בקידומות פרימיום כמו 1-700, 1-800, 1-900 ולמספרים בחו"ל. כן ניתן לחייג למספרי חירום, כאשר החיוג יבוצע בפועל על ידי חייגן המכשיר.

תגיות: #לא ניתן לחייג  #חיוג מקוצר  #מוקד שירות  #מוקד של בזק  #לחייג לקידומת  #166  #199  #144  #1700  #1800  #1900  #1-700  #1-800  #1-900  #להתקשר ל  #לא מצליח להתקשר #לא מצליח לחייג

בהפעלת מצב שימוש ב-VOIP, השיחות הנכנסות למנוי יועברו בערוץ VOIP בעוד ששיחות יוצאות ימשיכו לצאת דרך חייגן המכשיר של המספר ראשי, כל עוד המנוי נמצא במדינה אליה משתייך המספר הראשי (הסים), וכל עוד יש לו קליטה. לכן המשתמש יראה ביומן שיחות של המכשיר שיחות שחויגו מהמכשיר למספר הנוסף. במידה והמנוי יוצא מגבולות המדינה, השיחות הנכנסות וגם השיחות היוצאות יעברו על ערוץ VOIP.

תגיות: #VOIP #יומן #יומן שיחות #מכשיר #סים #שיחות יוצאות #חייגן #יומן השיחות

המספרים הראשיים בינהם מבוצעת העברת מספר נוסף, חייבים להיות שייכים לאותה קבוצת מדינות:

 • עבור מספר ראשי (סים) השייך לישראל, הולנד, בריטניה או ארה"ב – ניתן להעביר למספר ראשי אחר השייך לאותה המדינה בלבד.
 • עבור מספר ראשי השייך ליתר מדינות אירופה בהן זמין שירות המספר הנוסף – ניתן להעביר את המספר הנוסף לכל אחת מהמדינות בקבוצה (למשל ממספר ראשי צרפתי ניתן להעביר למספר ראשי בלגי).
תגיות: #העברה #להעביר #מספר אחר #קידומת #מדינה #מדינות #בין מדינות #ממדינה #סים אחר #סים חדש

בעת התקנת האפליקציה ורישום לשירות המספר הנוסף, המערכת תאפשר את הרישום רק למנוי ששוהה במדינה אליה משתייך מספר הסים באמצעותו המנוי נרשם. כך למשל, מנוי בעל סים הולנדי אשר התקין את היישום בעודו שוהה בישראל, לא יצליח להירשם לשירות. מנוי שכבר נרשם לשירות ונוסע מחוץ למדינה אליה שייך הסים, יוכל להשתמש בשירות המספר הנוסף. למידע על שימוש ביישום מחוץ למדינת המקור לחצו כאן.

מילות מפתח: #חו"ל #חוץ לארץ #מדינה #מחוץ לגבול #רישום #סים זר #סים ישראלי

האפליקציה עובדת על מכשירי טלפון בלבד.

תגיות: #טבלט  tablet#  #טאבלט  i pad  #i-pad  #ipad#  #אייפד

כאשר המשתמש נמצא בשיחה פעילה במצב VOIP, יתכן ותתקבל שיחה נכנסת למכשירו למספר הסים הראשי, אשר תצלצל במכשיר למרות שהמשתמש נמצא בשיחה ביישום. הפעלת מצב "נא לא להפריע" במהלך שיחת VOIP תפנה את השיחה הנכנסת בהתאם להגדרות לתא הקולי של המכשיר או תנתק אותה.

מילות מפתח: הרשאות, הרשאה, נא לא להפריע, DND, Do not disturb, VOIP, שיחה נכנסת, שיחה פעילה

בעיות טכניות

שיחות המבוצעות במצב VOIP תלויות באיכות קו האינטרנט על גביו פועל השירות. במקרה של ניתוקי אינטרנט, או מעברים תכופים בין רשתות אלחוטיות שונות, תיתכן איכות שיחה ירודה, ואף ניתוק שיחה.

תגיות: #VOIP   #ניתוק   #ניתוק שיחה   #ניתוקי שיחה   #השיחה מתנתקת

על מנת לברר ולפתור את הבעיה יש לוודא שהמספר הנוסף לא מוגדר באנשי הקשר של המכשיר תחת שום שם.

מילות מפתח: #לא מצליח לחייג  #לא מצליח להתקשר  #לא יכול לחייג  #לא יכול להתקשר  #איש קשר  #מספר ספציפי  #שיחות יוצאות  #שיחה יוצאת  #מספר אחד  #מספר מסוים

התופעה יכולה להתרחש במכשירי אנדרואיד, ולנבוע ממספר סיבות:

 • וודאו כי ליישום יש הרשאה לרוץ ברקע (ההרשאה אינה צורכת משאבי סוללה או נתונים רבים) וכי לא מוגדר ליישום מיטוב סוללה (Battery optimization).

וודאו כי ליישום שי הרשאה לצריכת נתונים ברקע.

אם בדקתם את כל ההגדרות לעיל, ולא מצאתם את הבעיה, אנא פנו אלינו במייל num2@cellact.com. אנא בדקו ושלחו אלינו את הפרטים הבאים:

 • האם האפליקציה מקבלת הודעות SMS נכנסות?
 • האם הודעות SMS מתקבלות בהצלחה למספר הראשי (ה-SIM) השייך למכשיר עליו מותקנת האפליקציה)?
תגיות: #שיחה נכנסת  #שיחות נכנסות  #מספר מתקשר  #מספר מחייג  #מספר מזהה  #מזהה שיחה  #מספר נוסף מתקשר  #זיהוי שיחה  #זיהוי מתקשר #מקור שיחה

מנויי המספר הנוסף לא תמיד יקבלו הודעות SMS ממספרים זרים ושירותים הממוקמים בחו"ל – תלוי במדינה, מפעיל מקומי ויישום ממנו נשלחה ההודעה.

תגיות: #SMS  #הודעות SMS  #סמס  #הודעות נכנסות  #לא מקבל הודעות  #לא מקבל סמס  #לא מקבל SMS  #הודעות לא מתקבלות  #הודעות לא מגיעות  #מחו"ל  #בחו"ל  #מספרים זרים  #מספרי חו"ל

מקרה בו מנוי אייפון רואה כי החבילות בחנות הן בסטטוס לא זמין, פירושו שחשבון ה-Apple של הלקוח לא יכול לבצע תשלום עקב חוסר הרשאה או הגבלה בביצוע תשלומים. יכולות מגוון סיבות מדוע החשבון לא יכול לבצע תשלום (דוגמא – החשבון עם חסימת רכישה לילדים). במקרה זה עליך להסדיר את הרשאות החשבון מול Apple.

תגיות: #מנסה לקנות  #לא זמין  #חבילה לא זמינה  #רוצה לקנות  #לא מצליח לקנות  #לקנות שירות  #App store  #שירות לא זמין

השימוש בקלט המיקרופון של המכשיר תוכן באופן זה על ידי יצרן המכשיר – לשיחת GSM, הנמצאת במצב החזק על מכשירך, יש עדיפות גבוהה יותר לשימוש במיקרופון, מאשר לשיתוף המיקרופון עם אפליקציות VOIP.

תגיות: #VOIP #לא שומעים #אין שמע #שתי שיחות #שיחה נוספת #שיחה אחרת #שיחה במצב החזק #מצב החזק #on hold

ככל הנראה ברשותך מכשיר מדגם HUAWEI עם גרסת Android 5 – לצערנו, עקב מגבלת דגם מכשיר זה, לא ניתן לבצע חיוג VOIP מהאפליקציה.

תגיות: VOIP# HUAWEI # Android 5# #אפליקציה קורסת #תקלה #אין שיחות #שיחה יוצאת #שיחות יוצאות #חיוג #לא יכול לחייג

השקנו גרסה חדשה של המספר הנוסף! כדי לאפשר חוויית משתמש מעולה ולעמוד בתקני אבטחת מידע גבוהים, היישום תומך בגרסאות אנדרואיד 8 ומעלה. בגרסאות הנמוכות מ-8, המשתמשים יראו שגיאה והשימוש במספר הנוסף לא יתאפשר.

מילות מפתח: שגיאה, תקלה, לא תומך, גרסה, גרסת, אנדרואיד, android

שם האפליקציה בחנויות הוא Secondary number. לאיתור האפליקציה בחנות, ניתן לבצע את החיפושים הבאים: "המספר הנוסף", "num2", "secnum" או  "secondary number".

ניתן גם להיכנס לקישורים הבאים:

ב-Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cellact.secnum

ב-App store: https://apps.apple.com/il/app/secnum/id1215632082

הקישור זהה בחנות הישראלית, ובחנויות של מדינות אחרות בהן נמצאת האפליקציה.

תגיות: #להוריד  #להוריד אפליקציה  #להוריד את האפליקציה  #להתקין  #להתקין אפליקציה  #להתקין את האפליקציה  #חנות  #חנות האפליקציה  Google play#  App store#  #לא מוצא את האפליקציה  #למצוא את האפליקציה  #חנות  #גוגל פליי

וודאו כי לאפליקציה ניתנה הרשאה לגישה לאנשי קשר של המכשיר. ראו גם: איך לתת הרשאות לאפליקציה לאחר שהותקנה? מדוע האפליקציה זקוקה להרשאת גישה לאנשי קשר?

מילות מפתח: #מחייג לעצמי  #לא מצליח לחייג חזרה  #לא מצליח לחזור  #לחזור למי שהתקשר  #מתקשר לעצמו  #האפליקציה מתקשרת לעצמה

יומן השיחות מתעדכן באופן תקין כל עוד במכשיר פועל אינטרנט. במידה ובמכשיר עם מערכת הפעלת IOS (iPhone) האינטרנט לא פעיל, עדיין ניתן לחייג ולקבל שיחות נכנסות. אחרי שהאינטרנט יופעל, רק השיחה האחרונה מהשיחות שבוצעו בזמן שלא היה אינטרנט, תופיע ביומן השיחות. במקרה של קבלת שיחה נכנסת, ושיחה נוספת ממתינה במכשירי IOS, בעת שהאינטרנט לא פעיל במכשיר, השיחה שנותקה אחרונה היא זו שתופיע ביומן השיחות כאשר יחזור האינטרנט.

תגיות: #שיחות #שיחה נכנסת #שיחה יוצאת #שיחות נכנסות #שיחות יוצאות #שיחה חסרה #שיחות חסרות #שיחה ממתינה #ממתינה #לא מופיע #שיחה לא מופיעה #יומן #יומן שיחות #חסרות שיחות #נעלמו שיחות #IOS #אייפון #iPhone

מדובר במקרה חריג העשוי להתרחש במכשירי iPhone, שבו הנוטיפיקציה על השיחה הנכנסת התקבלה ליישום המספר הנוסף אחרי השיחה עצמה. במקרה זה המשתמש יראה שיחה נכנסת מ"המספר הנוסף", ולא ממי שהתקשר בפועל, אך השיחה כולל המספר המתקשר תופיע באופן תקין ביומן השיחות.

תגיות: #מספר לא מזוהה #מספר מזוהה #שיחה מזהה #שיחה מהמספר הנוסף #המספר הנוסף התקשר # שיחה נכנסת # שיחה לא זוהתה #IOS #אייפון #iPhone

קיימת תכונה של Apple, לפיה שיחה נכנסת למכשיר iPhone אחד תצלצל במכשירים נוספים – מכשירי טלפון, iPad, ואף מחשב של Apple, במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

 • בשני המכשירים מוגדר ופעיל אותו Apple account.
 • שני המכשירים מחוברים לאותו WiFi
 • שני המכשירים קרובים פיזית זה לזה (למשל, נמצאים באותו בית)

גם אם המשתמש ענה לשיחה במכשיר השני, ולא הזה עליו מותקנת האפליקציה, השיחה תתעדכן ותופיע ביומן השיחות של המספר הנוסף.

תגיות: # מכשיר נוסף #טלפון נוסף #טלפון אחר #מכשיר אחר #iPad #אייפד #שני מכשירים #שני טלפונים #שיחה נכנסת #צלצול #יומן #יומן שיחות #אייפון #iPhone #IOS

משמעות השגיאה היא כי בעת ניסיון חיוג מהאפליקציה, המערכת זיהתה כי המשתמש נמצא מחוץ לגבולות המדינה אליה שייך המספר הראשי (הסים) עליו מותקנת האפליקציה, וכן כי המשתמש רכש חבילה הכוללת אפשרות שימוש ב-VOIP. להפעלת מצב VOIP עליך לעבור לתפריט הראשי >> הגדרות >> להפעיל את השימוש ב-VOIP. במידה ולא יצאת מחוץ לגבולות המדינה, יתכן ובמכשירך מופעלת אפליקציית VPN אשר מדמה גלישה באינטרנט מכתובת IP השייכת למדינה אחרת.

תגיות:  #הודעה #התרעה #שגיאה #הודעת שגיאה #נוטיפיקציה #קבלת התרעה #קבלת שגיאה #VOIP #נא להפעיל #אפשרות שימוש #שימוש ב-VOIP

על מנת לאתר את הבעיה הספציפית אצלך, אנא בצע את הפעולות הבאות:

 1. וודא שהגלישה פתוחה
 2. וודא שכל ההרשאות (Permissions) מאופשרות, לרבות גישה לאנשי קשר.
 3. אם ברשותך מכשיר עם שני כרטיסי SIM (Dual SIM), וודא כי הוצאת שיחות במכשיר מוגדרת מהSIM איתו בוצע רישום לאפליקציה.
 4. אם הבעיה עדיין קיימת – יש לך שיחות והודעות נכנסות אך אין שיחות והודעות יוצאות – אנא שלח לנו צילום מסך ומהי ההודעה המוצגת בזמן ניסיון השיחה וניסיון שליחת ההודעה.
תגיות: #לא עובדת #לא עובד  #לא מוציא שיחות  #אין שירות  #בעיה באפליקציה  #תקלה  #לא מתקשר  #לא מחייג  #אין סמסים  #שגיאה

יתכן והתקנת האפליקציה לא הסתיימה באופן תקין. יש לנסות להסיר את ההתקנה ולהתקין מחדש. במידה והבעיה חוזרת, עליך לפנות לקבלת תמיכה בכתובת num2@cellact.com

תגיות: #שגיאה  #אינו פעיל  #לא פעיל  #לא עובד  #אין שירות  #לא עובדת  #לא מתקשר  #בעיה  #תקלה

אנא בדוק את ההגדרות הבאות:

 • ווידוא מתן הרשאות לאפליקציה

הודעות טקסט למספר הנוסף עוברות כ-notification בערוץ Data. יתכן ובעת התקנת האפליקציה לא נתת הרשאה של קבלת notifications. במכשירים בעלי מערכת הפעלה של Android, ניתן להיכנס להגדרות המכשיר >> מנהל יישומים  >> למצוא את אפליקציית Num2  >> לעבור להרשאות ולוודא כי ההרשאה ניתנה. לקוחות iPhone יכולים לבדוק את הגדרות קבלת התראות במכשירכם במדריך הבא בעברית או באנגלית. חפשו במדריך 'עדכונים עבור אפליקציות ספציפיות' / notifications for specific apps.

 • ווידוא כי לא מוגדר מצב "רשימת מותרים" באפליקציה

מצב "רשימת מותרים" חוסם את השיחות וההודעות הנכנסות, פרט לרשימה סגורה של מספרים ספציפיים. עליך לוודא כי מצב זה לא מוגדר באפליקציה. ניגשים לתפריט הראשי באפליקציה >> הגדרות >> חסימת מספרים יש לוודא כי ההגדרה היא "רשימת חסומים". במידה וההגדרה הקיימת היא "רשימת מותרים", יש לשנות אותה ל"רשימת חסומים".

במידה וכל השלבים בוצעו אך עדיין לא ניתן לקבל הודעות SMS, יש לפנות אלינו במייל num2@cellact.com

מילות מפתח: #SMS  #הודעות SMS  #סמס נכנס  #לא מקבל הודעות  #לא מקבל סמס  #לא מקבל SMS  #הודעות נכנסות  #הודעות לא מתקבלות

ספקי שירות שונים בחו"ל שולחים הודעות SMS במספר ערוצים שונים, לכן אנו ממליצים לבצע ניסיון רישום נוסף בעוד מספר שעות. לחילופין, ברוב האתרים ניתן להירשם גם באמצעות קבלת  שיחה קולית או דוא"ל במקום הודעת SMS. בנוסף, נוכל להציע לך לפנות לצוות האתר / השירות ממנו ניסית לקבל הודעות SMS ולבקש מהם לפתור את הבעיה. צוות האתר / השירות יוכל לפנות לתמיכה הטכנית של Cellact לסיוע בפתרון שליחת הודעות SMS.

תגיות:  #SMS #הודעות SMS#   #סמס נכנס  #לא מקבל הודעות  #לא מקבל סמס  #לא מקבל SMS  #הודעות נכנסות  #הודעות לא מתקבלות  #SMS מאתר  #סמס מאתר  #טלגרם  #telegram

לשעונים חכמים של Google/Apple המסונכרנים עם מכשירים סלולריים קיימת אפשרות הגדרת מצב DND (נא לא להפריע/Do not disturb), אשר גוברת על הגדרות המכשיר. במקרה כזה שיחות נכנסות (VOIP בלבד) והודעות SMS לא יתקבלו לאפליקציה.

מילות מפתח: שעון חכם, שעון, Bluetooth, נא לא להפריע, DND, VOIP, שיחות נכנסות, שיחה נכנסת, לא מקבל שיחות, לא נכנסות שיחות.

ראשית, בדקו האם הבעיה בשיחות הנכנסות מתרחשת כל הזמן או בשעות מסוימות. כעת עברו למסך אפשרויות ובדוק אם קיימת הגדרת דחייה או הפנייה לשיחות נכנסות באופן גורף:

או לפי תזמון:  בנוסף, בדקו האם מוגדר באפליקציה מצב "רשימת מותרים" – מצב בו כל השיחות הנכנסות נחסמות, מלבד שיחות ממספרים ספציפיים. לביטול ההגדרה, ולמעבר לקבלת שיחות מכלל המספרים, עברו למצב "רשימת חסומים". 
מילות מפתח: #לא מקבל שיחות  #שיחות נכנסות  #תקלה  #תקלה בשיחות נכנסות  #קבלת שיחות  #תקלה בקבלת שיחות

בחלק ממכשירי Android כגון Huawei, OnePlus, ובחלק ממכשירי LG ו- Xiaomi קיים צורך להוסיף את האפליקציה לרשימת יישומים המורשים לרוץ ברקע כאשר המכשיר מפעיל מצב שמירת סוללה, על מנת לקבל נוטיפיקציות בזמן שהאפליקציה סגורה. בעת שאפליקציות עולמיות (כמו WhatsApp, Facebook ו-Google Mail) מוספות באופן אוטומטי על ידי יצרן המכשיר, אפילקציות אחרות (ובהן המספר הנוסף) צריך להוסיף ידנית.

 • כיצד לתקן את הגדרות קבלת נוטיפיקציות במכשירי Huawei, Honor ו- Samsung Galaxy J3?

בצע את השלבים הבאים: 1) עבור אל הגדרות -> הגדרות מתקדמות -> מנהל סוללה -> אפליקציות מוגנות, ואז מצא את האפליקציה שממנה תרצה לראות התראות (יישום Num2), והגן עליה באמצעות הוספה "לרשימת ההיתרים" של האפליקציה. 2) עבור אל הגדרות -> אפליקציות -> מתקדם -> התעלם ממיטוב סוללה, ואז מצא את האפליקציה (Num2) והתעלם ממנה. 3) עבור אל הגדרות -> לוח התראות ושורת מצב -> מרכז ההודעות, מצא את האפליקציה (Num2), ואז הפעל "אפשר התראות" וגם "תצוגת עדיפות". 4) הפעל מחדש את הטלפון שלך

 • כיצד לבטל את הגבלת ריצת אפליקציה ברקע במכשירי OnePlus

במקרה של מכשירי OnePlus, ישנן מספר הגדרות המגבילות אץ ריצת האפליקציה ברקע. כדי לכבות את ההגבלות הרקע, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את ההגדרות במכשיר ה- OnePlus שלך והקש על מתקדם.

2. הקש על ניהול אפליקציות אחרונות.3. הקש על Normal clear כדי לנקות את רשימת המשימות ואת המטמון ללא ניקוי תהליך הרקע.4. נעל את Num2 באפליקציות אחרונות.

 • כיצד לשלוט על הפעלת אפליקציות ברקע ב- MIUI (מכשירי Xiaomi)
 1. MIUI Autostart

דגמים מסוימים של מכישרים Xiaomi עשויים להצביע באופן שגוי כי MIUI מנע מהם לרוץ ברקע, או שאפליקציות הפסיקו את פעילות הרקע שלהן לאחר זמן מסוים של נעילת המסך או שהודעות דחיפה לא מגיעות מייד לאחר ניקוי ה- RAM. עקוב אחר השלבים שלהלן כדי לפתור את הבעיה.

 • פתח הגדרות
 • עבור אל הרשאות
 • עבור להפעלה אוטומטית
 • אפשר את אפליקציית המספר הנוסף

2. נעל אפליקציות אחרונות כאשר מפעילים אפליקציה באופן זמני ולא רוצים למחוק את היישום מרשימת יישומים אחרונים, ניתן לנעול את האפליקציה ברשימה. לנעילת אפליקציות אחרונות, בצע את השלבים שלהלן …

 • עבור אל Recent
 • הקש לחיצה ארוכה על יישום המספר הנוסף.
 • הקש על אייקון הנעילה
 • האפליקציה נעולה כעת

3. ביטול מיטוב סוללה כאשר חסכון הסוללה פעיל, תיתן בעיה בקבלת נוטיפיקציות מאפליקציות מסוימות. מכיוון שברירת מחדל חוסך הסוללות של MIUI מגביל את היישומים הללו לפעול ברקע. כדי להמשיך ולהפעיל את היישומים במצב זה, עליך לכבות את ההגבלה עבור המספר הנוסף מהגדרות חוסך הסוללה של האפליקציה.

 • לך להגדרות
 • סוללה וביצועים
 • בחר באפליקציית המספר הנוסף
 • והגדר "ללא הגבלות"

למידע נוסף ראה שאלה:  "כיצד לאפשר נוטיפיקציות במכישרי Android השונים'".

תגיות: #SMS  #הודעות SMS  #סמס נכנס  #לא מקבל הודעות  #לא מקבל סמס  #לא מקבל SMS  #הודעות נכנסות  #הודעות לא מתקבלות  #אפליקציה סגורה  #אפליקציה פתוחה

אם מתקינים את האפליקציה על מכשירים שונים עם אותו SIM האפליקציה תעבוד תקין במכשיר האחרון. אם מחזירים את ה SIM לטלפון הקודם בו האפליקציה מותקנת עם אותו מספר הוא לא יעבוד. לפתרון הבעיה, אנו ממליצים להסיר את האפליקציה ולהתקינה מחדש בטלפון הנוכחי.

תגיות: #החלפתי טלפון  #החלפתי מכשיר  #החלפת מכשיר  #החלפת טלפון  #העברתי כרטיס  #העברתי סים  #העברתי SIM  #החלפתי  #העברתי

תשובה: המספר הנוסף באפליקציה "מקושר" למספר הראשי עליו היא מותקנת. לכן במידה והוחלף SIM למספר אחר, מומלץ לבצע לאפליקצייה "העברת חשבון" ולרשום אותו על המספר הסים הראשי החדש. ראו "איך לבצע העברת חשבון".

מילות מפתח: #לא עובדת  #לא עובד  #לא מוציא שיחות  #אין שירות  #בעיה באפליקציה  #תקלה  #לא מתקשר  #לא מחייג  #אין סמסים  #שגיאה  #החלפתי מספר  #מספר אחר  #החלפתי סים  #החלפתי SIM  #שיניתי מספר  #החלפת כרטיס סים  #החלפת כרטיס SIM

ש לבדוק האם המיילים נכנסים לדואר זבל (ספאם).

תגיות: #הקלטות  #הקלטת  #הקלטה  #מייל  #דואל  #דוא"ל  #לא הגיע  #לא מגיעים  #לא מקבל  #לא קיבלתי

עבור מכשירי Android יש לגשת להגדרות המכשיר – מנהל ישומים. יש לבחור את אפליקציית המספר הנוסף. תחת הרשאות ניתן לראות אילו הרשאות קיימות לאפליקציה ואילו לא אושרו.

עבור מכשירי iphone תחת הגדרות ניתן לגלול עד למטה לרשימת ישומים, ולראות את רשימת ההרשאות בכל ישום, או ניתן לגשת לכל סוג הרשאה לחוד ולראות אילו אפליקציות עושות בהן שימוש, לדוגמא פרטיות, נוטיפיקציות ועוד.

ניתן גם להתקין את האפליקציה מחדש ובמעמד ההתקנה לאשר את ההרשאות.

תגיות: #הרשאות  #הרשאה  #לאשר  #permission#  permissions

לאחר התקנת האפליקציה, על מנת להבטיח את השימוש בשירות ושמירת המספר שהוקצה לך, עליך לרכוש חבילה בחנות האפליקציה. במקרה של ביטול שירות, המספר שהוקצה לך יבוטל תוך פרק זמן מסוים, ויתכן ויוקצה למשתמש אחר. במידה והשתמשת במספר לרישום לאתרים או שירותים כגון WhatsApp , רשתות חברתיות ועוד, אנו ממליצים למחוק את הרישום או להחליפו למספר אחר. עם רכישת חבילת המספר הנוסף, במידה והמספר בו השתמשת בעבר בוטל, תקבל מספר אקראי אחר לשימוש.

תגיות: #לא עובד  #לא עובדת  #הפסיקה לעבוד  #אין שירות  #לא השתמשתי  #אי שימוש  #לחדש שירות  #להחזיר שירות  #3 חודשים  #שלושה חודשים  #90 יום

ה-App ID אמור להתעדכן אוטומטית. במידה והשדה נשאר ריק יתכן ש: דפדפן האינטרנט שלך אינו מאפשר עוגיות (cookies) כניסה מדף החנות לדף רכישת המוצר בוצעה לאחר זמן רב. במקרה זה יש לנסות לחזור לאפליקציה ולבצע כניסה חוזרת לדף רכישת השירות.

תגיות: #מנסה לקנות  #app id#  app_id  #מזהה אפליקציה  #לא מצליח לקנות  #לקנות שירות

במכשירך האפליקציה נבחרה כברירת מחדל לשיחות יוצאות. על מנת לשנות את ההגדרה, Samsung עם מערכת הפעלה Android 7, עליך להיכנס להגדרות המכשיר >> יישומים . בתפריט (לחיצה על שלוש נקודות בסרגל העליון) עליך לבחור יישומי ברירת מחדל >> יישום שיחה ולבצע את השינוי שם.

עבור תפריט באנגלית: Settings -> Apps -> 3-dot menu on top panel -> Default apps -> Calling app -> change here

תגיות: #שיחות יוצאות  #מספר מחייג  #מספר מתקשר  #מתקשר מהמכשיר  #מחייג מהמכשיר  #מספר ממנו יוצאת שיחה  #מספר ממנו יוצאות שיחות  #מספר ברירת מחדל  #מתקשר מהטלפון  #מתקשר מהמכשיר

כדי לראות את חבילת השירות המעודכנת עליך לסגור ולפתוח את התפריט הראשי של האפליקציה, או לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה. אם עדיין לא ראית כי החבילה שרכשת התעדכנה – עליך לפנות לתמיכה הטכנית באמצעות צור קשר.

תגיות: #קניתי  #שילמתי  #לא עובד  #לא קיבלתי  #לא התעדכן  #פרימיום  #Premium  #שירות בתשלום  #לא מצליח

בעת שימוש באפליקציה לצורך ביצוע שיחות, Num2 מייצר איש קשר זמני במכשירך ומוחק אותו בסיום כל שיחה. הודעת השגיאה שמתקבלת במכשיר היא כתוצאה מהגדרה במערכת הפעלה בחלק ממכשירי Xiaomi. כדי לאפשר לאפליקציה ליצור ולהסיר את איש הקשר הזמני במכשיר ה- Xiaomiשלך עליך להיכנס ל-הגדרות אבטחה >> הרשאות >> הרשאות >> עליך לתת הרשאה להוסיף ולהסיר אנשי קשר לאפליקציית Num2. חשוב לציין כי אפליקציית Num2 משתמשת בהרשאת אנשי קשר לטובת עבודה תקינה של היישום בלבד. האפליקציה אינה אוספת מידע של אנשי קשר במכשירך.

תגיות: #הודעת שגיאה  #שגיאה  #מנסה למחוק  #רוצה למחוק  #למחוק את אנשי הקשר  #למחוק אנשי קשר  #מחיקת אנשי קשר

בדוק אם במכשירך מופעלת הגדרת wifi calling ובטל אותה: היכנס להגדרות המכשיר וחפש הגדרת wifi callingאם לא מצאת את ההגדרה, ניתן להיכנס להגדרות Wifi ולחפש את ההגדרה שם:לאחר שההגדרה נמצאה, עליך להיכנס ולבטל אותה

תגיות: #שיחת ועידה  #שיחת וועידה  #לחבר ועידה  #לחבר וועידה  #להשלים ועידה  #להשלים וועידה  #להשלים חיבור  #לחבר שיחה