בעיות טכניות

1. יש לוודא שהמספר הנוסף לא מוגדר באנשי הקשר של המכשיר תחת שום שם. 2. יש לחפש באנשי קשר של המכשיר איש קשר ששמו מתחיל ב-Dialing או Calling ובמידה ונמצא – למחוק אותו מספר הטלפונים. 3. במידה וקופצת הועדה Popup המבקשת אישור לבצע שיחה למספר הנוסף ניתן: • במכשירי Android לוודא כי בוצע אישור לבקשת Permissions של האפליקציה. • במכשירי Iphone מדובר בהודעה קופצת קבועה שהינה תקינה. השיחה אמורה להגיע באופן תקין למספר היעד. 4. במידה ונרכש שירות Premium, יש לוודא כי השירות עודכן באפליקציה, וכי ניתן לחייג.