כניסה למערכת

עבור חבילות מנוי מתחדשות, מונה המציג את יתרת שיחות/מסרונית באפליקציה מתאפס לא באופן מיידי עם חידוש החבילה, אלא בחצות של אותו יום.

תגיות: #יתרה  #יתרות  #יתרת שיחות  #יתרת הודעות  #יתרת סמס  #יתרת SMS  #יתרת מסרונים  #ניצול  #שימוש  #כמה השתמשתי  #כמה ניצלתי  #חידוש חבילה  #חידוש  #לא התאפס  #לא התעדכן