כניסה למערכת

בהפעלת מצב שימוש ב-VOIP, השיחות הנכנסות למנוי יועברו בערוץ VOIP בעוד ששיחות יוצאות ימשיכו לצאת דרך חייגן המכשיר של המספר ראשי, כל עוד המנוי נמצא במדינה אליה משתייך המספר הראשי (הסים), וכל עוד יש לו קליטה. לכן המשתמש יראה ביומן שיחות של המכשיר שיחות שחויגו מהמכשיר למספר הנוסף. במידה והמנוי יוצא מגבולות המדינה, השיחות הנכנסות וגם השיחות היוצאות יעברו על ערוץ VOIP.

תגיות: #VOIP #יומן #יומן שיחות #מכשיר #סים #שיחות יוצאות #חייגן #יומן השיחות