כניסה למערכת

קיימת אפשרות להגדיר באפליקציה מצב "רשימת מותרים" / White mode, שבו לא יתאפשרו שיחות נכנסות לאפליקציה, פרט לרשימת מספרים שהוגדרו מראש. אופן הגדרת המצב: נכנסים לתפריט ראשי >> הגדרות >> חסימת מספריםבוחרים מצב "רשימת מותרים" / White mode להוספת מספרים לרשימת מותרים יש ללחוץ על + , להוסיף מספר ולשמור אותו. רשימת מספרים שיכולים לחייג לאפליקציה תופיע בחלק התחתון של מסך "חסימת מספריםניתן להוסיף מספרים גם מתוך יומן שיחות באמצעות סימון שורה ובחירת אפשרות "הוסף לרשימת חסומים", כאשר האפליקציה נמצאת במצב "רשימות מותרים".

תגיות: #לחסום שיחות  #חסימת שיחות  #חסימת מספר  #לחסום מספר  #שיחות נכנסות  #מטריד  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים