כניסה למערכת

כאשר האפליקציה במצב רשימת מותרים, היא לא תקבל שיחות נכנסות, פרט למנויים שנמצאים ברשימת מותרים. ביומן שיחות ניתן לראות שיחות נכנסות שנדחו על ידי האפליקציה והגיעו ממספר שאינו מורשה לחיוג. על פי אייקון שיחה ניתן יהיה לזהות שיחה שנדחתה.

תגיות: #יומן שיחות  #שיחות נכנסות  #שיחות שנחסמו  #מספרים חסומים  #מספר חסום  #המספר החסום  #רשימה שחורה  #רשימת חסימה  #רשימת חסומים  #שיחות שנחסמו