כניסה למערכת

המספר הנוסף יישאר ברשות המשתמש כל עוד רכש חבילה פעילה הכוללת דקות שיחה והודעות סמס. במקרה של סיום או ביטול שירות, המספר הנוסף יוחזר למאגר מספרים פנויים של האפליקציה וייתכן ויוקצה למשתמש אחר. במידה ומשתמש נייד מספר מרשת אחרת לאפליקציית המספר הנוסף – המספר יישאר אצלו, וכן המשתמש יוכל לנייד את המספר לרשת מפעיל אחרת בכל עת. במידה ולא היה שימוש פעיל במספר שנויד לאפליקציה (לא היה שימוש בשירות, ו/או חבילת Premium פעילה ביישום) למשך 6 חודשים, החברה תהיה רשאית להחזיר את המספר באמצעות ניוד לרשת מפעיל המקורי שלו. במקרה של הפסקת שימוש באפליקציה, במידה והמשתמש נרשם לאתרים ושירותים שונים באמצעות המספר הנוסף, על המשתמש לבטל את הרישום ולהסיר את החשבונות שפתח, מאחר והמספר שחזר למאגר פנויים עשוי להיות מוקצה כעת למשתמש אחר.

תגיות: #נשאר אצלי  #נשאר שלי  #הגבלת זמן  #כמה זמן  #לא משתמש  #לא השתמשתי  #לא אשתמש