כניסה למערכת

נכון להיום עדיין לא קיימת אפשרות לייבא את אנשי הקשר המוגדרים תחת המספר הנוסף. בעת ייבוא אנשי קשר ל-WhatsApp ניתן לייבא רק את אנשי הקשר של המכשיר. כן ניתן לייצא את ספר הטלפונים של האפליקציה לקובץ CSV ולטעון אותו לספר הטלפונים של המכשיר.שימו לב כי כדי שאנשי קשר המופיעים בספר הטלפונים של מכשיר הטלפון יופיעו ברשמת אנשי הקשר של WhatsApp צריכים להתקיים התנאים הבאים:

מילות מפתח: WhatsApp#  #ווטסאפ  #אנשי קשר  #אנשי הקשר  #ספר טלפונים  #ספר הטלפונים  #ייבוא  #לייבא