כניסה למערכת

במקרים מסוימים, חלק ממכשירי אנדרואיד או אפליקציות צד שלישי עשויים לחסום קבלת נוטיפיקציות, ובכך למנוע מ Num2 מלקבל הודעות SMS. להלן תמצאו כמה צעדים שתוכלו לנקוט כדי לפתור את הבעיות שאנו מודעים להם.

מכשירי Android גרסה 6.0 והלאה

עבור מכשירים שבהם פועלת Android גרסה 6.0 ואילך, ודא שכל ההרשאות עבור Num2 מופעלות:

 1. כנס להגדרות המכשיר
 2. הקש על "ישומים"
 3. בחר Num2
 4. בחר ניהול הרשאות וודא שכל ההרשאות מופעלות

מכשירי Android גרסת 6.0.1

 1. הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה.
 3. הקש על סמל התפריט ובחר אופטימיזציה או מיטוב סוללה.
 4. בחר בכל היישומים.
 5. הקש על Num2, ואז בחר Don't optimize.

מכשירי Android גרסה 9

עבור מכשירים עם גרסת אנדרואיד 9, וודאו שתכונת הסוללה המותאמת אינה מונעת מ- Num2 לשלוח אליכם התראות:

 1. הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה.
 3. בחר Adaptive Battery.
 4. הקש על Restricted apps, וודא כי Num2 אינו מופיע ברשימה.

אפליקציות צד שלישי

Clean Master

אפליקציה זו של צד שלישי מנהלת חיסכון בסוללות ו- RAM.

 1. בקר בכרטיסיית הכליםTools  של האפליקציה.
 2. בחר Notification Cleaner
 3. הקש על סמל גלגל השיניים 
 4. השבת תכונה זו עבור Num2 בלבד, או עבור כל ההתראות.

Security Master

ייתכן שאפליקציית האבטחה של צד שלישי חוסמת את Num2 לשלוח התראות:

 1. כנס למנקה ההתראה של האפליקציה (Notification cleaner).
 2. הקש על סמל גלגל השיניים .
 3. וודא כי Num2 אינו מסומן ומופיע תחת אפליקציות – התראות מאושרות (Apps – Notifications Allowed).

הערה: במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך להסיר את ההתקנה של האפליקציה על מנת לקבל התראות לנייד.

רשימת דגמי Android

להלן רשימה של מכשירי ודגמי אנדרואיד הידועים כבעלי הגדרות העשויות להשפיע על קבלת נוטיפיקציות לאפליקציית Num2.

(Asus Zenfone (Android 7.0

שלב 1: ודא שה- Num2 מוגדר להפעלה אוטומטית

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ניהול צריכת חשמלPower Management.
 3. בחר ב- Auto-start Manager.
 4. מצא את Num2 וודא שהוא מופעל.

שלב 2: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על Mobile Manager.
 2. הקש על Boost.
 3. הקש על Enable Super Boost ובחר רשימת אפליקציות מוגנות/ Protected app list.
 4. ודא כי Num2 מופיע ברשימה

Asus Zenfone 2

ודא שמותר ל- Num2 להתחיל בהפעלה ממנהל ההפעלה האוטומטי:

 1. הקש על יישומים.
 2. הקש על מנהל הפעלת אוטומטית (Auto-start manager).
 3. העבר את Num2 למצב מאושר.

Huawei Honor 6

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. הקש על הגדרות.
 2. הקש על חיסכון בחשמל/Power Saving.
 3. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps.
 4. העבר את Num2 למצב מופעל.

שלב 2: הפעל את Num2 במנהל ההתראות

 1. מתפריט ישומים הקש על הגדרות.
 2. הקש על מנהל ההתראות/Notification Manage.
 3. בחר Notify עבור Num2 כדי לקבל התראות דחיפה.

Huawei Honor 8

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. מתפריט האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללה/Battery Manager
 4. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps  (או "סגור אפליקציות לאחר נעילת המסךClose apps after screen lock)
 5. העבר את Num2 למצב מופעל.

שלב 2: התעלם ממיטוב הסוללה עבור Num2

 1. מתפריט האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/Apps
 3. הקש על 'מתקדם'/Advanced
 4. בחר התעלם ממיטוב סוללה/Ignore battery optimizations
 5. בחר Num2 והתעלם מהאפליקציה.

שלב 3: אפשר התראות מ-Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. בחר ב"לוח ההודעות ושורת המצב"/Notification Panel & Status Bar
 3. הקש על מרכז ההודעות/Notification Center ומצא את Num2
 4. וודא שהרשאות הודעות דחיפה/Allow Notifications והצגת עדיפות/Priority Display פועלות

Huawei P8 lite

שלב 1: אפשר את Num2 לרוץ בעת ההפעלה

 1. מתפריט ישומים, הקש על מנהל הטלפון/Phone Manager.
 2. החלק שמאלה והקש על מנהל ההפעלה/Startup Manager.
 3. הקש על Num2 והבטיח שהוא מוגדר להפעלה אוטומטית בעת הפעלת המערכת.

שלב 2: אפשר התראות מ- Num2

 1. מתפריט ישומים, הקש על מנהל הטלפון/Phone Manager.
 2. החלק שמאלה והקש על מנהל ההתראות/Notification Manager.
 3. הקש על "כללים"/Rules  וודא ש- Num2 מוגדר לשליחת התראות ללוח ההודעות. בדוק אם הגדרות אחרות בתצוגה זו עשויות לחסום התראות.

Huawei Mate 8 & Huawei Nova Plus

ודא ש-Num2 פטור מתכונות מיטוב הסוללות של המכשיר שלך:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללות/Battery Manager.
 4. הקש על אפליקציות מוגנות/Protected apps.
 5. העבר את Num2 למצב פעיל.

LeEco/LeTV

שלב 1: אפשר את Num2 לרוץ בעת ההפעלה

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הרשאות/Permissions.
 3. הקש על נהל השקה אוטומטית/Manage Auto Launch. אם אפשרת ליישומים אחרים להפעלה אוטומטית, תראה שהפעלת ל-[x] אפליקציות להפעלה אוטומטית
 4. העבר את Num2 למצב הפעלה.

שלב 2: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. בחר סוללה והקש על ניהול חסכון בחשמלPower saving management.
 3. בחר הגנת אפליקציותApp Protection.
 4. העבר את Num2 למצב הפעלה.

הערה: אם הפעלת ניקוי מסך נעילה/Lock Screen Cleanup ו-Ultra Long Standby during Sleep, עליך להשבית אותם כדי לאפשר התראות Num2.

Lenovo

הפעל את הגדרת ההתחלה האוטומטית עבור אפליקציית Num2:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על Power Manager.
 3. בחר Background app management.
 4. העבר את Num2 ל-Allow auto-start.

(OnePlus (Android 7.0 and earlier

עבור גרסאות מערכת המוקדמות מ- Android 8.0 Oreo, ודא כי Num2 מוגדר להפעלה אוטומטית:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/ Apps.
 3. הקש על סמל גלגל השיניים  בצד שמאל למעלה.
 4. בחר הפעלה אוטומטית של אפליקציה/ App Autolaunch.
 5. העבר את Num2 למצב הפעלה.

(OnePlus (Android 8.0 and later

שלב 1: בדוק שאחסון האפליקציות מוגדר להתנקות כרגיל

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על מתקדם/Advanced.
 3. בחר ניהול אפליקציות אחרונות/Recent apps management.
 4. וודא שהאפשרות Normal clear  מופעלת.

שלב 2: אל תכלול את Num2 בהגדרות אופטימיזציה של הסוללה

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על סוללה ואז על מיטוב של סוללה/Battery Optimization.
 3. הקש על Apps not optimized  ובחר בכל היישומים.
 4. מצא את Num2 והבטיח שהוא מוגדר כ-Don't optimize.

OnePlus 3

התאם את מיטוב הסוללה שלך כדי לאפשר התראות מ-Num2 כאשר הוא פועל ברקע:

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על סוללה.
 3. בחר מיטוב סוללה/Battery Optimization.
 4. הקש על אייקון  Overflow Optimization.
 5. בחר מיטוב מתקדם/Advanced Optimization.
 6. העבר את Num2 למצב כבוי

OPPO

שלב 1: רשום את Num2 כאפליקציה מוגנת

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על הגדרות מתקדמות/Advanced Settings.
 3. הקש על מנהל הסוללה/Battery Manager, ואז על יישומים מוגנים/Protected Apps.
 4. הוסף את Num2 כדי לאפשר הגנה.

שלב 2: התעלם ממיטוב הסוללות עבור Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומים/Apps, ואז על מתקדם/Advanced
 3. בחר התעלם ממיטוב סוללות/ Ignore Battery Optimizations.
 4. עדכן את Num2 כדי להתעלם מאופטימיזציה.

שלב 3: אפשר התראות מ- Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על Notification Panel & Status Bar.
 3. הקש על מרכז ההתראות/Notification Center.
 4. מצא את Num2 והפעל את ההודעות מאפשרות ותצוגת עדיפות/allow notifications and  priority display

Samsung

שלב 1: קבע עדיפות להודעות מ- Num2

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ישומיםApps.
 3. בחר Num2.
 4. תחת הגדרת אפליקציות/App Setting, הקש על התראות/Notifications
 5. עדכן על הגדר בעדיפות/Set as priority.

שלב 2: רשום את Num2 לאפליקציות ללא פיקוח/Unmonitored apps

 1. ממגירת האפליקציות, הקש על הגדרות.
 2. הקש על ניהול מכשירים/Device management.
 3. בחר סוללה/Battery.
 4. הקש על אפליקציות ללא פיקוח/Unmonitored apps.
 5. הוסף את Num2 לרשימה זו.

Xiaomi

למדריך תיקון בעיית נוטיפיקציות במכשירי Xiaomi Redmi 4X לחצו כאן. אופן מתן הרשאה לקבלת נוטיפיקציות במכשירי Xiaomi:

 1. בדוק כי ניתנה הרשאה ל- Num2 להפעלה אוטומטית:
 2. ממגירת האפליקציות, הקש על אבטחה/Security.
 3. הקש על הרשאות/Permissions.
 4. הקש על התחל אוטומטי/Autostart.
 5. העבר את Num2 למצב הפעלה.