כניסה למערכת

נכון להיום ניתן להגדיר הפניית שיחות גורפת דרך האפליקציה. בגרסאות הבאות של האפליקציה נוסיף אפשרות להגדיר הפניית שיחה גם במקרה של אי זמינות או אין מענה.

תגיות: #להפנות שיחה  #להפנות שיחות  #להפנות את השיחות  #להעביר שיחות  #להעביר את השיחות  #הפניית שיחה  #הפניית שיחות  #העברת שיח  #העברת שיחות #forward  FWD#  #לא זמין  #אין מענה  #לא עונה  #לא יכול לענות  #תפוס  #ממתינה