כניסה למערכת

ביישום המספר הנוסף פתחו את התפריט הראשי >> הגדרות >> גיבוי ושחזור בחרו באפשרות "שחזור מקובץ" ובחרו קובץ שמור לשחזור ההגדרות. גיבוי ושחזור מתבצעים לנתוני יומן שיחות, SMS ורשימת אנשי קשר. 

תגיות: #יומן #יומן שיחות #שחזור #שחזור מקובץ #קובץ גיבוי #גיבוי יומן #גיבוי שיחות #העלאה מקובץ #העלאה מגיבוי #לשחזר #להעלות קובץ #לייבא קובץ #ייבוא קובץ