כניסה למערכת

לאחר התקנת האפליקציה, על מנת להבטיח את השימוש בשירות ושמירת המספר שהוקצה לך, עליך לרכוש חבילה בחנות האפליקציה. במקרה של ביטול שירות, המספר שהוקצה לך יבוטל תוך פרק זמן מסוים, ויתכן ויוקצה למשתמש אחר. במידה והשתמשת במספר לרישום לאתרים או שירותים כגון WhatsApp , רשתות חברתיות ועוד, אנו ממליצים למחוק את הרישום או להחליפו למספר אחר. עם רכישת חבילת המספר הנוסף, במידה והמספר בו השתמשת בעבר בוטל, תקבל מספר אקראי אחר לשימוש.

תגיות: #לא עובד  #לא עובדת  #הפסיקה לעבוד  #אין שירות  #לא השתמשתי  #אי שימוש  #לחדש שירות  #להחזיר שירות  #3 חודשים  #שלושה חודשים  #90 יום