כניסה למערכת

לאפליקציית המספר הנוסף אין תא קולי. מה שיקרה באין מענה תואם את מה שקורה בשיחה לקו הראשי הפרטי:

מה שניתן לעשות: להעלות את מספר הצלצולים הנדרש לפני מעבר למשיבון כך שהשיחה לא תעבור למשיבון של המספר הראשי הפרטי. לחילופין ניתן לבטל תא קולי, או לאפיין את המשיבון כך שלא יציג את המספר הראשי.

תגיות: #פרטיות  #לא עונה  #לא עניתי  #אין מענה  #שיחה נכנסת  #שיחות נכנסות  #תא קולי  #מענה קולי  #משיבון