כניסה למערכת

ההגדרה מיועדת למשתמשים אשר רכשו חבילה הכוללת אפשרות ביצוע שיחות באמצעות VOIP במקום באמצעות חייגן המכשיר. הפעלת מצב VOIP גורמת לכל השיחות הכנסות והיוצאות לעבוד על גבי האיטרנט. למעבר למצב VOIP עברו ללשונית SET/אפשרויות והפעילו את מצב VOIP.

תגיות: #VOIP#  SIP  #אינטרנט  #Voice over IP