,

רכשתי שירות בתשלום. כיצד אוכל לקבל חשבונית?

לקוחות Apple– החשבונית יוצאת ישירות מחנות App store. לקוחות Google Play מאזור כלכלי אירופאי או מרוקו, יכולים לבקש חשבונית מס ישירות מ-Google Play כפי שמתואר במדריך בעברית או מדריך באנגלית. לקוחות Google Play במדינות אחרות או לקוחות שרכ…