Slider

המספר הנוסף

צריכים מספר טלפון נוסף?  יש לנו פתרון: המספר הנוסף מאפשר קבלת מספר טלפון נוסף על גבי המכשיר הקיים באותו SIM ובאותה איכות שיחה של הרשת הסלולארית בה אתם נמצאים.