התקנתי את האפליקציה, אך אינני מצליח לחייג אלא למספר אחד מתוך רשימת אנשי הקשר שלי

1. יש לוודא שהמספר הנוסף לא מוגדר באנשי הקשר של המכשיר תחת שום שם.

2. יש לחפש באנשי קשר של המכשיר איש קשר ששמו מתחיל ב-Dialing או Calling ובמידה ונמצא – למחוק אותו מספר הטלפונים.

3. במידה וקופצת הועדה Popup המבקשת אישור לבצע שיחה למספר הנוסף ניתן:

• במכשירי Android לוודא כי בוצע אישור לבקשת Permissions של האפליקציה.

• במכשירי Iphone מדובר בהודעה קופצת קבועה שהינה תקינה. השיחה אמורה להגיע באופן תקין למספר היעד.

4. במידה ונרכש שירות Premium, יש לוודא כי השירות עודכן באפליקציה, וכי ניתן לחייג.