1. יש לוודא שהמספר הנוסף לא מוגדר באנשי הקשר של המכשיר תחת שום שם.

2. יש לחפש באנשי קשר של המכשיר איש קשר ששמו מתחיל ב-Dialing או Calling ובמידה ונמצא – למחוק אותו מספר הטלפונים.

3. במידה וקופצת הועדה Popup המבקשת אישור לבצע שיחה למספר הנוסף ניתן:
• במכשירי Android לוודא כי בוצע אישור לבקשת Permissions של האפליקציה.
• במכשירי Iphone מדובר בהודעה קופצת קבועה שהינה תקינה. השיחה אמורה להגיע באופן תקין למספר היעד.

4. במידה ונרכש שירות Premium, יש לוודא כי השירות עודכן באפליקציה, וכי ניתן לחייג.