הגדרת נקודות גישה (APN) לשימוש בשירותי גלישה באמצעות SIM של סלקט

עבור מכשירי אנדרואיד

 • נכנסים להגדרות המכשיר
 • תחת Connections (קישוריות) יש להיכנס ל-More networks
 • יש לבחור ב-Mobile networks (רשתות סלולריות) > Access point names  (שמות נקודות גישה) 
 • יוצרים נקודת גישה חדשה
 • בשדות Name (שם) ובשדה APN רושמים באותיות קטנות את ערך ה-APN שנשלח אליך
 • שומרים את ההגדרות

עבור מכשירי iPhone

 • במכשיר האייפון נכנסים לאחד ממקומות הבאים:
 • Settings > Cellular > Cellular Network
 • Settings > Mobile Data > Mobile Data Network.
 • בדף שנפתח, ברובריקת Mobile data > APN רושמים cellact.net
 • באותו דף, ברובריקת LTE setup >> APN רושמים cellact.net (נדרש עבור גלישה ב-4G)
 • באותו דף, גוללים מטה וברובריקת Personal hotspot >> APN רושמים cellact.net (נדרש עבור שיתוף Wi-Fi / הגדרת המכשיר כ-portable hotspot)